Què és Canviem L'H?

Canviem L’H és un espai de confluència polític, social i ciutadà, que es presenta sota les sigles ICV-EUIA-Pirates-E a les eleccions municipals de 2015. Som un procès de confluència i unitat popular, ampli, plural i unitari que ens permet abordar d’una manera global la situació d’urgència social i econòmica que estem vivint. Actuem a nivell municipal a L’Hospitalet de Llobregat.
  • Ple municipal abril 2017

Ple Municipal Abril 2017

Ordre del dia i resum de les intervencions del grup municipal de CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES} del Ple municipal abril 2017 #PleLH

  • plelh Ple Municipal març 2017 CanviemLH

Ple Municipal Març 2017

|5 Comentarios

PLE 04/2017 Ordinari del 28 de març de 2017
ORDRE DEL DIA
LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR […]

Rescat Social i Treball

Propostes econòmiques de caràcter urgent i immediat per tal de fer front a l’emergència de la crisi. Primer les persones.

Ecologia, Economia Verda i Urbanisme

Necessitem replantejar el model de ciutat, per fer-la sostenible, ecològica i sana. Una nova visió global a la ciutat on poden conviure, la natura, l’agricultura, l’industria i els serveis amb la vida dels ciutadans.

Serveis a les Persones i Igualtat

Els serveis socials, els drets civils i col·lectius són els que permeten mantindre i reforçar la cohesió social a la ciutat.

Democràcia, Transparència, Fiscalitat Justa

Proposem crear una veritable democràcia participativa i transparent a la ciutat, amb una fiscalitat neta que faci front a la corrupció i les desigualtats.