Moció per aturar PDU Gran Via i Urbanisme participatiu

Home/Mocions/Moció per aturar PDU Gran Via i Urbanisme participatiu

Moció per aturar PDU Gran Via i Urbanisme participatiu

MOCIÓ PER LA PARALITZACIÓ DEL PDU GRAN VIA I PER LA PARTICIPACIÓ OBERTA AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC.

Nº 20 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 31 de maig de 2016.

Presentada conjuntament per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES-E} i CUP-PA

REBUTJADA. A favor:  C’s, CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES-E}, ERC, CIU (Punt 4) i CUP-PA / Abstenció: PP / En Contra: PSC, No adscrits, CIU (Punts 1,2 i 3).

MOCIÓ PER LA PARALITZACIÓ DEL PDU GRAN VIA I PER LA PARTICIPACIÓ OBERTA AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC.

Atès que el govern, en minoria, ha mostrat moltes presses per aprovar el planejament proposat al Pla de desenvolupament Urbanístic de la Gran Via (d’ara endavant PDU Gran Via) per l’ADU i el consorci de la gran via en un nou intent de fer polítiques de “fets consumats”. Presses que són símptoma de la voluntat d’imposar criteris i models urbanístics parcials, unilaterals i sense cap mena de debat plural amb veïns i veïnes, professionals independents, entitats i partits polítics.

Atès que la figura del PDU és una figura que neix sense participació democràtica. El PDU Gran Via – Cal Trabal no ha estat mai aprovat en un ple municipal i l’està impulsant unilateralment un únic partit polític en minoria, fet que posa en dubte la legitimitat democràtica del planejament proposat.

Atesa la manca de transparència i la parcialitat de l’escassa informació pública de l’equip de govern envers la ciutadania del nostre municipi i dels territoris veïns davant un PDU Gran Via afecta al 8% del territori de L’Hospitalet de Llobregat i que té un impacte enorme a nivellprovincial, comarcal, municipal i de barri.

Atès que el Pla general metropolità (d’ara endavant PGM), planejament urbanístic vigent, és la base de l’actual PDU Gran Via data de l’any 1976, havent demostrat ser una base obsoleta que no contempla ni soluciona les necessitats reals del municipi ni de l’entorn metropolità i necessita una revisió integral per fer ciutats i municipis.

Atès que el PDU Gran Via, en la seva proposta actual, ignora i menysprea absolutament estudis previs realitzats de manera participativa i/o per professionals independents com són l’estudi “anàlisi d’alternatives i propostes per al desenvolupament social i ambiental de la zona de Feixa Llarga – Cal Trabal al municipi de L’Hospitalet de Llobregat” encarregat per l’oficina 21 i el “document de referència per la modificació del PGM” emès per la Generalitat i creat l’any 2009 per la plataforma “SOS Cal Trabal, Salvem la zona Agricolha” (documents annexats a la moció).

Atès el que recull el preàmbul de l’avantprojecte de la llei ‘Arquitectura del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en compliment de la directiva europea 2005/36CE del 7 de setembre de 2005 on diu “La creación arquitectónica, la calidad de las construcciones, su inserción armoniosa en el entorno, el respeto de los paisajes naturales y urbanos, así como del patrimonio colectivo y privado, revisten un interés público” i la directiva europea 2014/24/UE del 26 de febrer de 2014 on defineix la necessitat de criteris ambientals i socials per sobre dels motius estrictament econòmics en processos de licitació i contractació públics.

Atès que el PDU Gran Via, tal com està plantejat actualment, respon a una voluntat política merament estètica, a la voluntat de creació d’una façana “cool” de la ciutat, un aparador caríssim i buit de contingut que no té en compte les necessitats reals de la ciutat plantejant la construcció de sostre terciari amb una volumetria molt densa, quan a la ciutat hi ha zones industrials desmantellades i la plaça Europa encara no s’ha finalitzat.

Atès que el PDU Gran Via, en la seva proposta actual, és un intent més d’edificar els últims terrenys lliures del municipi, Cal Trabal i Can Rigal, seguint el desenvolupament descontrolat i la voluntat manifesta de donar per acabada la consolidació de la ciutat típica de les polítiques urbanístiques del Govern de la ciutat.

Atès que el PDU Gran Via, en el seu plantejament actual, torna a repetir de manera irresponsable el model de la Plaça Europa i dels projectes urbanístics previs a la crisi actual, amb tots els seus errors. Fa servir un model de ciutat basat en el paradigma que precisament ens ha portat a una crisi que encara estem patint, i que precaritza les classes treballadores i enriqueix als especuladors.

Atès que no hi ha un soterrament real de la Gran Via. No contempla el soterrament de les vies del tren i per tant només soterra 400 metres dels 2.000 metres aproximats que quedaran sense soterrar. D’aquests 400 metres només una part estarà coberta i serà per a poder accedir a una nova zona edificable més gran que la plaça Europa i no pas per a comunicar els hospitals entre sí. La Gran Via continuarà sent una barrera pels veïns de Bellvitge ja que el soterrament és parcial.

Atès que el PDU Gran Via, en el seu plantejament actual, no desapareix la subcentral de transformació situada a la zona agrícola i suposa un element de contaminació electromagnètica, posa en perill la biodiversitat i fa de barrera d’accés a la zona agrícola.

Atès que el PDU Gran Via, en el seu plantejament actual, és un pla desmesurat que proposa construir 26 gratacels. 13 gratacels a la zona agrícola (7 gratacels es fan al sud de Cal Trabal i 6 al nord) i altres 13 al voltant de la zona sud de Gran Via. L’Hospital de Bellvitge queda envoltat de gratacels. Es construiran 3 gratacels al voltant de l’hospital que li treuran visió i que no tenen previst cap ús sanitari. No hi ha garantit cap ús relacionat amb la sanitat o el sector biosanitari en cap dels 26 gratacels previstos però si la creació de nous edificis hotelers.

Atès que El camí d’accés al riu desapareix suposarà passar entremig dels gratacels i seguirà el mateix traçat per sota els ponts. Un accés al riu completament desnaturalitzat.

Atès que el PDU Gran Via té un impacte molt negatiu en el medi ambient de la zona i no soluciona cap de les problemàtiques actuals, només les agreuja. La biodiversitat de la ciutat es veurà greument afectada. La zona agrícola i el riu Llobregat són els espais de la ciutat on trobem més varietat d’espècies (més del 80% dels vertebrats catalogats a la ciutat). L’any 2011, la zona agrícola de l’Hospitalet va ser declarada Important Bird Area. el PDU Gran Via no té en compte la salut de les persones, no soluciona la pèssima qualitat de l’aire de la zona i no preveu cap mesura per a disminuir la contaminació en una àrea especialment sensible per la presència de dos centres hospitalaris i no proposa cap tipus e compensació
ambiental ni pels danys ambientals que es causen directament sobre la biodiversitat i l’aqüífer.

Atès que el PDU Gran Via, en el seu plantejament actual, implica una important pèrdua de patrimoni natural, agrícola i arquitectònic per la disminució de la zona agrícola i la falta de concreció de l’ús que es farà del parc. Es consolida la pèrdua definitiva d’espai agrícola al voltant de la masia de ca l’Esquerrer amb la construcció de 6 gratacels, la masia de la Torre Gran queda fora de l’àmbit del pla i no es restaura i la masia de cal Masover Nou, en molt mal estat actualment, quedaria a l’ombra dels gratacels de la zona sud de Cal Trabal.

Atès que el PDU Gran Via, en el seu plantejament actual, suposa una greu alteració del paisatge. Els veïns de Bellvitge i de tota la ciutat i els pacients de l’Hospital de Bellvitge ja no veuran el mar o l’horitzó, veuran gratacels. La reivindicada última zona agrícola de L’Hospitalet de Llobregat desapareixerà en format de parc urbà.

Per aquests motius els grups municipals d’ICV-EUiA-Pirates-E i CUP-Poble Actiu proposem al ple l’adopció del següents acords:

PRIMER.- Aturar el PDU Gran Via.

SEGON.- Realitzar un Estudi global de necessitats i potencialitats supramunicipals, municipals i del barri, de la ciutat i de l’àrea metropolitana en el qual es respectin les prioritats dels barris de L’Hospitalet de Llobregat i dels municipis veïns que serveixin com a base per una ordenació del territori sostenible, justa i verda. Aquest estudi es farà de manera participativa, seriosa, realista i pluridisciplinaria i inclourà com a fonamentals les reivindicacions històriques de plataformes ciutadanes, veïns i veïnes de L’Hospitalet (protecció zona agrícola, participació amb terrenys al parc agrari, recuperació de masies, soterrament de vies, gran via i línies elèctriques, etc.). Aquest estudi es realitzarà per part de personal tècnic propi de l’Ajuntament amb el suport i seguiment d’una comissió plural formada per entitats, veïns i veïnes, representants polítics i professionals independents). Per realitzar l’estudi es desenvoluparan processos participatius presencials (consells de districte, assemblees temàtiques o altres formats a definir per la comissió) amb veïns i veïnes i amb altres municipis i s’obriran espais online amb la finalitat de recopil·lar propostes, etc. Es garantirà la participació democràtica, l’equitat i la transparència en la selecció o rebuig de les propostes presentades.

TERCER.- Crear un procés participatiu clar i transparent amb la realització d’un concurs públic d’idees per a la zona que estigui basat en l’estudi de l’acord segon amb un jurat plural i mustidisciplinar i que com a part important d’aquest jurat es realitzi una consulta ciutadana al barri i a la ciutat. on les veïnes i veïns puguem decidir.

QUART.- Donar trasllat a FAAVV de L’Hospitalet, Associacions de veïns de la ciutat, AMB, Parlament de Catalunya, Departament de Territori i sostenibilitat, Depana, Associació PerseuLH, Ateneu de Cultura Popular, Assemblea de Cal Trabal, Centre d’estudis de L’Hospitalet, COAC, Agrupació d’urbanistes del COAC, Ajuntaments de Cornellà, el Prat, Barcelona, Sant Just Desvern, Esplugues, Sant Joan Despí, Gavà i Viladecans.

4 Comments

  1. […] obrir un procés participatiu per definir el planejament urbanístic, en la mateixa línia que a la moció per aturar el PDU Gran Via que es va presentar conjuntament amb el grup de la CUP-PA al ple municipal de l’Ajuntament […]

  2. […] de la ciutat de Barcelona als hotels per obrir les portes a un boom del totxo hoteler, així com grans operacions urbanístiques entorn el PDU Gran Via que aniquilarà la darrera zona agrícola de […]

  3. […] de la ciutat de Barcelona als hotels per obrir les portes a un boom del totxo hoteler, així com grans operacions urbanístiques entorn el PDU Gran Via que aniquilarà la darrera zona agrícola de […]

  4. […] de la ciutat de Barcelona als hotels per obrir les portes a un boom del totxo hoteler, així com grans operacions urbanístiques entorn el PDU Gran Via que aniquilarà la darrera zona agrícola de […]

Leave A Comment