Moció per a la retirada urgent del fibrociment a l’ies llobregat i a les naus del seu voltant

Home/Mocions/Moció per a la retirada urgent del fibrociment a l’ies llobregat i a les naus del seu voltant

Moció per a la retirada urgent del fibrociment a l’ies llobregat i a les naus del seu voltant

Nº 29 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 25 d’abril de 2017.

Presentada conjuntament per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}, ERC i CUP-PA.

APROVADA. Unanimitat.

 

MOCIÓ PER A LA RETIRADA URGENT DEL FIBROCIMENT A L’IES LLOBREGAT I A LES NAUS DEL SEU VOLTANT.

Atès que l’edifici de l’Institut Llobregat d’ensenyaments obligatoris del carrer Ferrer i Guàrdia s/n disposa d’un pati exterior rodejat de fàbriques abandonades amb cobertes de fibrociment (amiant) en mal estat.

Atès que l’edifici de l’INS Llobregat d’ensenyaments post obligatoris del carrer Enric Prat de la Riba 11-17 conté estructures de fibrociment en mal estat dins el recinte educatiu.

Atès que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha confirmat l’amiant com a substància carcinògena de primer grup en humans, és a dir, que pot produir càncer amb independència de la quantitat a què s’està exposat i que està prohibit des de l’any 2005.
Atès que l’amiant té capacitat per desfer-se en partícules petites i ser respirable produint molts anys desprès diferents patologies principalment de l’aparell respiratori.

Atès que l’exposició a l’amiant es converteix en risc potencial de càncer en passar fibres respirables que són imperceptibles en l’aire i les malalties professionals associades a l’amiant segueixen provocant malalties i morts que gairebé mai s’enregistren i que s’acaben denunciant als jutjats.
Atès que l’INS Llobregat no ha sigut inclòs dins del conveni, en matèria de reforma urgent dels centres educatius de l’Hospitalet.

Atès que l’entorn de l’INS Llobregat es troba en una preocupant situació de degradació i que hi ha espais buits i abandonats que a més de ser perillosos, donada la seva antiguitat, podrien obrir el seu ús a la vida comunitària del barri.

Atès que les instal•lacions docents de l’Institut Llobregat es divideixen en dos edificis, separats físicament, amb les conseqüents mancances de funcionalitat i complexitat a la mobilitat del professorat i que cal desplaçar-se d’un edifici a un altre, afectant a l’organització dels horaris i aules del centre.

Per tot això, els grups municipals ICV-EUiA-Pirates, ERC i CUP-Poble Actiu sol·liciten al Ple l’aprovació dels següents acords:

PRIMER.- Instar als Departaments de Salut i d’Ensenyament a elaborar informes tècnics de valoració de riscos laborals i sanitaris, sobre la situació d’exposició al fibrociment tant a l’edifici de l’INS Llobregat, com a les naus del seu voltant.

SEGON.- Instar a l’equip de Govern local de l’Ajuntament de Llobregat i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a que incloguin l’INS Llobregat dins del conveni amb la Generalitat, sobre centres educatius que necessiten reformes urgents.

TERCER.- Instar als propietaris de les naus properes a l’INS Llobregat a la retirada del fibrociment.

QUART.- Instar a l’equip de Govern local de l’Ajuntament a que proposi una solució urgent i adient, si els propietaris/es no retiren el fibrociment de les naus properes a l’INS Llobregat.

CINQUÈ.- Instar a l’equip de Govern local de l’Ajuntament a que supervisi tot el procés, fins a garantir la retirada total del fibrociment a l’INS Llobregat i al seu voltant, així com també de les escoles ja incloses anteriorment al Pla Integral (Bernat Metge, Milagros Consarnau, Busquets i Punset i Joaquim Ruyra).

SISÈ.- Instar al Departament d’Ensenyament a la reunificació en un únic edifici de tota l’oferta formativa, classes i instal·lacions corresponents a l’activitat de l’Institut Llobregat, fins ara amb dos edificis prou distanciats físicament en actiu.

SETÈ.- Traslladar aquests acords a la direcció i AMPA de l’INS Llobregat, AMPAs de les escoles Bernat Metge, Milagros Consarnau, Busquets i Punset i Joaquim Ruyra, al Consell Educatiu de l’Hospitalet, a la Xarxa Groga de l’Hospitalet, a la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, al Consell de Ciutat, al Síndic de Greuges i al Departament d’Ensenyament.

By |abril 27th, 2017|Mocions|1 Comment

One Comment

  1. […] 29    U09/2221 MOCIÓ PER A LA RETIRADA URGENT DEL FIBROCIMENT A L’IES LLOBREGAT I A LES NAUS DEL SEU VOLTANT. […]

Leave A Comment