Moció en suport de la renda garantida de ciutadania

Home/Mocions/Moció en suport de la renda garantida de ciutadania

Moció en suport de la renda garantida de ciutadania

Nº 25 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 25 de juliol de 2017.

Presentada conjuntament per PSC, C’s, CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}, ERC i CIU.

Aprovada. Unanimitat.

 

MOCIÓ EN SUPORT DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

ATÈS que el passat 12 de juliol de 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la creació de la Renda Garantida de Ciutadania.

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet ha recolzat de forma reiterada la Iniciativa Legislativa Popular que ha fet possible la consumació d’aquesta llei amb mocions a les sessions del 29 de gener de 2013 i del 19 d’abril de 2014.

ATÈS que la Comissió Promotora d’aquesta iniciativa ha sol·licitat públicament als ajuntaments, entitats i persones que han estat donat suport a aquesta l’aprovació en els seus òrgans del “Document de Reconeixement i compromís” que a continuació exposem: “La llei de la Renda Garantida de Ciutadania que desenvolupa l’art 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que té com a finalitat que les persones i famílies en situació de pobresa tinguin assegurats els mínims d’una vida digna, ha estat aprovada pel Parlament de Catalunya el 12 de juliol de 2017.

Aquesta Llei és el resultat d’un llarg procés que es va iniciar amb la Iniciativa Legislativa Popular que, després de recollir 121.191 signatures en 2013, va ser presentada pels seus representants en el ple del Parlament de 26 de març de 2014, va continuar la seva tramitació per via d’urgència , i després de superar dues convocatòries electorals, va culminar recentment amb la redacció del projecte de llei, fruit del treball de la ponència parlamentària i l’acord subscrit pels representants de la Comissió Promotora i el govern de la Generalitat.

Aquest dret cívic i social que empara a tota la ciutadania de Catalunya és el resultat de l’esforç i la col·laboració de nombroses persones voluntàries, del suport de més de 76 entitats cíviques, socials i polítiques, i de les mocions de suport de 52 ajuntaments i del Conselh Generau d’Aran que representen una àmplia majoria de la població de Catalunya. La Comissió Promotora celebra amb totes les persones, entitats i ajuntaments la consecució d’aquest important dret. També, expressa el reconeixement a la seva activitat de suport, i agraeix el seu compromís i col·laboració amb els següents objectius:

1.- La implementació de la totalitat de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania, i en conseqüència, la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial amb ingressos inferiors a l’IRSC.

2.- Promoure l’actualització en el termini més breu possible de l’IRSC, el qual està congelat des de 2010.

3.- Informar la ciutadania perquè totes les persones i famílies que tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania puguin sol·licitar-la.

4.- Defensar la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania davant de qualsevol amenaça o retallada en el futur.”

El grup polític municipal del PSC-CP, amb l’adhesió dels grups polítics municipals de CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, ERC i CIU, sol·liciten al Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- L’adhesió d’aquest consistori al “Document de Reconeixement i compromís”
impulsat per la Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania.

SEGON.- Traslladar aquesta moció a la Comissió Promotora Renda Garantida de
Ciutadania i a les entitats membres del Consell de Ciutat

Leave A Comment