L’Oposició ens plantem (Article d’Opinió conjunt)

Home/Opinió/L’Oposició ens plantem (Article d’Opinió conjunt)

L’Oposició ens plantem (Article d’Opinió conjunt)

L’oposició ens plantem

Article conjunt dels grups CanviemLH{ICV-EUiA-PIRATES}, PP, Convergència i CUP-PA

El moment polític i social actual, amb expressions d’interessos cada vegada més plurals, obliguen a l’acord, a convèncer, i més si tens la responsabilitat de governar sense majoria suficient per dur a terme el teu programa, com és el cas del PSC de L’Hospitalet.

El conjunt de la nostra ciutat reclama regeneració, noves formes de fer, més sensibles a la ciutadania i al reconeixement de la pluralitat, de la que el PSC encara no ha fet gala, per desconeixement o per manca de voluntat política.

Ens devem als acords presos per l’òrgan que representa al conjunt de la ciutadania, el Ple Municipal. És en aquest àmbit on es va acordar de manera àmplia que s’iniciessin els mecanismes establerts pel Reglament de Mitjans de Comunicació de L’H. L’acord de Ple també va acordar concloure el procés de nomenament del Director/a de mitjans de comunicació municipals en el termini més breu possible. Arrosseguem un procés de selecció de direcció ple de vicis i irregularitats, denunciats per diversos grups i organitzacions, com el fet de modificar les bases del procés una vegada iniciat. Aquest fet és motiu d’impugnació directa d’aquest procediment. 

És necessari disposar d’uns mitjans de comunicació, ràdio, TV, Premsa i Digital, públics i de qualitat que siguin una eina de comunicació per a la ciutadania i que contribueixin a cohesionar els barris i els teixits socials de la ciutat.

La persona que va “guanyar” va suspendre en el conjunt de proves per accedir-hi. El PSC vol assumir implícitament aquest candidat i donar per bo aquest procediment. L’oposició no acceptem aquest procés ni cap tipus de compromís.

El model de direcció dels mitjans públics locals és un element fonamental, per tant, ha d’haver-hi un gran consens (2/3 del Ple municipal -18 regidors/es-) que no pot partir del reconeixement implícit d’una persona que n’ha obtingut una plaça en un procediment sense garanties.

Volem un nou procediment d’elecció del nou/va Directora de Mitjans. El PSC ha de desbloquejar la situació escoltant a tots els grups per cercar una solució de futur i en positiu pels mitjans públics locals.

Volem que es reprenguin els estudis per recuperar el servei de ràdio i millorar la producció pròpia de programes televisius, perquè hi hagi serveis de cap de setmana perquè hi hagi col·laboracions i programes en directe, perquè entitats i ciutadania facin seu un mitjà a l’abast, de la ciutat i per la ciutat. Volem uns mitjans públics municipals participatius, que desenvolupin al màxim les eines innovadores de la societat de la informació.

En l’acord de Ple també es va acordar que el Diari de L’H esdevingués un mitjà públic municipal i que no continués essent una publicació centrada en difondre les actuacions del govern municipal. Entenem que dinàmiques de dècades són difícils de modificar, però els temps canvien i la realitat mana, pluralitat i bon ús del Diari de L’H.

Volem una gestió més acurada dels recursos de la ciutadania, per això no volem que l’anterior màxima direcció dels Mitjans continuï cobrant el seu salari per una tasca que no realitza. Tothom ha de cobrar en funció de la responsabilitat de la tasca que realitza. Si aquesta persona ja no és Directora i és periodista o redactora, doncs que s’ajusti la seva percepció; no volem conculcar drets laborals tampoc perpetuar excessos o privilegis. No volem “recol·locacions” ni “patadas para arriba“. No volem complements injustificats. També el futur mitjà de comunicació municipal ha de refer la seva manera de gestionar els recursos humans. No anem contra ningú, anem a favor d’una racionalització dels càrrecs directius en funció de les tasques reals que es fan i es faran als mitjans municipals.

La realitat de la ciutat fa necessari disposar d’uns mitjans de comunicació, ràdio, TV, Premsa i Digital, públics i de qualitat que siguin una eina de comunicació per a la ciutadania i que contribueixin a cohesionar els barris i els teixits socials de la ciutat.

Els mitjans de comunicació locals són imprescindibles en la democràcia actual doncs cal que els ciutadans estiguin informats pels professionals de premsa dels esdeveniments diaris que tenen lloc a la seva ciutat i també són un mitjà bàsic de comunicació en situacions d’emergència, com ho determina la nostra normativa de protecció civil.

Tenim bons professionals amb perfils polivalents i ganes d’assumir nous reptes en una ciutat amb molta activitat social i cultural. Tenim les eines i necessitem el compromís per desenvolupar uns mitjans públics locals plurals, operatius, organitzats, participats, arrelats i al servei del conjunt de la ciutat.

És un deure i una necessitat situar novament els nostres mitjans de comunicació al centre de la vida pública local.

Per tot això, els grups d’ICV-EUiA-Pirates, PP, Convergència i CUP-PA signem aquest escrit conjunt.

Leave A Comment