Convoquem assemblea de CanviemLH presentar les al·legacions al PDU

Nova assemblea de CanviemL’H el proper dimarts 4 d’octubre de 2016 a les 18:45 al Centre Cultural de Bellvitge (Plaça de la Cultura 1, 08907) amb el següent ordre del dia.

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior i aprovació (5 minuts).
  2. Seguiment dels acords presos l’última assemblea (10 minuts).
  3. Calendari: pròxima assemblea i lloc i dates importants (5 minuts).
  4. Presentació de les alegacions del PDU de la Gran via (30 minuts).
  5. Seguiment dels grups de treball (20minuts).
  6. Economia i tresoreria de CanviemLH (20 minuts).
  7. Precs i preguntes (10 minuts).

És molt important l’assistencia de tots i totes per la rellevància dels temes a tractar, debatre i decidir.

Dimarts 4 d’octubre de 2016 a les 18:45 al Centre Cultural de Bellvitge (Plaça de la Cultura 1, 08907).