Convoquem assemblea de CanviemLH per iniciar el curs 2016-2017

Inaugurem el nou curs polític convocant una nova assemblea de CanviemLH el proper dimarts 6 de setembre de 2016 a les 18:45 a la caseta de CanviemLH ICV-EUIA-PIRATES a les festes de Bellvitge amb el següent ordre del dia.

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior i aprovació (5 minuts).
  2. Seguiment dels acords presos l’última assemblea (10 minuts).
  3. Propostes d’organització de l’assemblea (20 minuts).
  4. Calendari: pròxima assemblea i lloc i dates importants (5 minuts).
  5. Creació de grups de treball (20minuts).
  6. Economia i tresoreria de CanviemLH (20 minuts).
  7. Precs i preguntes (10 minuts).

És molt important l’assistencia de tots i totes per la rellevància dels temes a tractar, debatre i decidir.

Dimarts 6 de setembre de 2016 a les 18:45 a la caseta de CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES} a les festes de Bellvitge.