Convoquem una nova assemblea de CanviemLH

Convoquem una nova assemblea de CanviemL’H el proper dimarts 12 de juliol de 2016 a les 18:45 a la seu d’EUiA L’Hospitalet de Llobregat (C. Rodés, 41) amb el següent ordre del dia

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior i aprovació (5 minuts).
  2. Seguiment dels acords presos l’última assemblea (10 minuts).
  3. Calendari: pròxima assemblea i lloc i dates importants (5 minuts).
  4. Analisis del primer any polític de CanviemLH.(20 minuts).
  5. Els propers 3 anys de CanviemLH: Objectius, fites i aliances (20 minuts).
  6. Economia i tresoreria de CanviemLH (20 minuts).
  7. Precs i preguntes (10 minuts).

 Dimarts 12 de juliol de 2016 a les 18:45 a la seu d’EUiA de L’Hospitalet de Llobregat (C. Rodés, 41).