DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER LA PROTECCIÓ JURÍDICA DE LES PERSONES TRANS I EL DRET A LA LLIURE DETERMINACIÓ DE LA IDENTITAT SEXUAL I EXPRESSIÓ DE GÈNERE.

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, amb motiu del 20 de novembre, Dia Internacional de la Memòria Transsexual, vol expressar el seu compromís i el seu deure com a institució, per instar a garantir la protecció jurídica de les persones trans, a la defensa de tots els seus drets i a posar les bases per a una societat més justa, lliure de transfòbia i activa per posar fi a discriminacions històriques, com l’expulsió del col•lectiu trans del mercat laboral, una realitat amb especial incidència entres les dones trans.

El Dia Internacional de la Memória Transsexual, que se celebra anualment el 20 de novembre, és un dia dedicat a la memòria d’aquelles persones (majoritàriament dones) que han estat assassinades víctimes de la transfòbia, l’odi i la por a les persones trans, així com per recordar la violència contínua que pateix la comunitat trans. L’esdeveniment té com a finalitat donar cara i veu a aquelles víctimes de la violència transfòbica, així com fer visible l’exigència a viure una vida lliure de violència i poder exercir els seus drets com la resta de la ciutadania.

Les obligacions legals que els estats tenen per protegir les persones trans davant la violència i la discriminació, no són diferents de les que els estats tenen envers totes les altres persones. Els drets de les persones trans no estan segregats i no són un subconjunt especial de drets, sinó que són Drets Humans.

L’última actualització TMM TDV (Observatori de Persones Trans Assassinades), de setembre de 2018, revelava 2.712 homicidis de persones trans i gènere diverses en 69 països al món, fets ocorreguts entre 1 de gener de 2008 i 30 de setembre de 2018, sent gairebé 2.000 a Amèrica del Sud i Central.

Per aquests motius, i per justícia històrica, l’Ajuntament de l’Hospitalet es compromet a commemorar oficialment, cada 20 de novembre, Dia Internacional de la Memòria Transsexual.

Les persones trans han estat les més perseguides i maltractades del règim franquista, que en la seva miopia va ser incapaç de distingir orientació d’identitat. El que va suposar pel fet de ser més visibles, que fossin diana de tota la persecució que el règim del dictador va imposar a les dissidències sexuals i d’expressió de gènere. Sempre sota lleis que estaven dirigides als “homosexuals”. Llei de vagabunds i malfactors, Llei de Rehabilitació i Perillositat Social, Llei de Escàndol Públic. Totes elles van estar vigents en els principis de la democràcia, ja en plena transició, sent derogades al 1989 Ia d’escàndol públic o al 1995 la LRPS.

EI dret legal a la identitat, relacionat amb drets constitucionals com, el dret a la íntimitat, honor, pròpia imatge i al no menys important, a la dignitat, va trigar a materialitzar-se en la Llei, 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones, 29 anys després de l’entrada de la democràcia. Una llei que després de més de 11 anys en vigor, ha quedat obsoleta, no compleix amb les recomanacions que en diferents resolucions s’han emès des de l’Assemblea del Consell d’Europa, el nou context social i perquè el 17 de març de 2016, el Ple de la Sala civil, del Tribunal Suprem, va plantejar una qüestió d’inconstitucionalitat perquè el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre si està d’acord amb la Carta Magna que els menors d’edat trans no puguin canviar el seu nom i el seu sexe en el registre civil.

A més, en àmbits com l’educació, l’accés al mercat laboral, l’atenció sanitària, l’esport, la gent gran i immigrants, viuen en una situació que els situa com a ciutadania de segona. D’aquí, que només una llei administrativa de canvi de nom i sexe en DNI, no és suficient. Cal un marc legal que protegeixi jurídicament el dret a Ia identitat i expressió de gènere i que, de forma integral i transversal, aporti solucions a totes les situacions on les persones trans són tractades en desigualtat.

Per això, des de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, instem als responsables polítics i al govern estatal a l’actualització i aprovació d’un nou marc legislatiu que conclogui amb aquesta inacció legislativa que està monvant els drets fonamentals de les persones trans, afectant molt directament, tanmateix, a les seves condicions materials de vida.

Prova d’això, és una mitjana d’atur dins del col·lectiu trans molt per sobre del conjunt de la resta de la població, arribant fins al 80% en el cas de les dones trans. Conscients d’això, i de la importància de la visibilització de la valia professional i laboral de les persones trans, de de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, expressem el compromís d’aquest consistori de treballar per oferir oportunitats laborals dins dels programes de promoció econòmica, així com estudiar possibles vies administratives per promoure la contractació pública de persones trans, tant dins de l’administració local, com des de les empreses que presten serveis al consistori. Animant, tanmateix, a la resta d’administracions públiques del nostre entorn, a seguir la mateixa iniciativa d’encapçalar la contractació i empleabilitat de les persones trans, fent públiques i visibles aquestes contractacions.

Tot plegat, l’Ajuntament de l’Hospitalet referma el seu deure i voluntat per mantenir viva la memòria de la lluita de la comunitat trans, a impulsar campanyes de conscienciació contra la transfòbia, i a treballar per una ciutat que defensi activament la plena llibertat en matèria d’identitat i orientació sexual i de gènere, amb especial atenció a campanyes dins del marc educatiu i formatiu de la ciutat.

L’Hospitalet de Llobregat, 20 de novembre de 2018

Declaració institucional signada per tots els grups polítics municipals que formem part del consistori.