DECLARACIÓ INSTITUCIONAL:  L’HOSPITALET, CONTRA LA PENA DE MORT.

Declaració insititucional presentada al ple municipal ordinari del 24 de novembre de 2015.

Des de les primeres declaracions institucionals, el nostre municipi de l’Hospitalet sempre ha tingut un especial interès pels Drets Humans : suports a mocions, treball<A[treball|feina]> en institucions, declaracions, suport a la Carta de París de Drets Humans a la Ciutat (2000). Compromisos que reflecteixen una preocupació pels drets bàsics de l’ésser humà, que impliquen el més primari, com la sanitat, però que també reivindiquen obertament els drets elementals del benestar, sense oblidar els econòmics, socials, culturals i de gènere. Àmplia ha estat la nostra sensibilització en aquests temes, comptant amb el suport d’altres administracions, des de seminaris a publicacions, sempre des del respecte als que creem són els més primigenis drets de l’ésser humà.

Desgraciadament la realitat actual ens posa davant el principi més indissoluble de l’ésser humà, el dret a la vida. Element fonamental de la concepció de respecte i de llibertat per a la Humanitat.

Constatem que en l’actualitat la Pena de Mort s’està usant com a instrument de repressió habitual, amb perfils polítics, racials, ètnics i religiosos. També les execucions extrajudicials i les «desaparicions» són assassinats polítics revestits de formalitat.

És manifest també que sempre és a sectors empobrits o marginats als què amb més regularitat se’ls aplica la pena.

Comprovem que la violència, sobretot exercida des de la justícia de les administracions les deslegitima, imposant-se un acte de violència que embruteix a qui l’executa, que conté els riscs de ser infligida a innocents; i que la seva irrevocabilitat la fa especialment perillosa.

Fa ja temps que l’organització Amnistia Internacional ens consciencia, amb el seu col·lectiu de treball<A[treball|feina]> a l’Hospitalet, de la importància de conèixer aquestes vulneracions i abusos en ser humà. Amb ells i altres organitzacions socials i cíviques ens oposem amb tota contundència a la Pena de Mort, ja que representa el càstig extrem, la pena més cruel, inhumana i degradant. Creiem que ningú, tampoc les institucions, no poden violar el dret a la vida humana.

Per tant, des de l’Hospitalet manifestem que ha de ser l’Estat el garant del dret a la vida de tot ser humà i que l’abolició de la Pena de Mort ha de ser una exigència per a totes les institucions democràtiques; treballant en la seva abolició, per declarar-la contrària al drets internacional i els Drets Humans que emanen de l’Organització de Nacions Unides. Continuem la línia que es va emprendre en la Conferència d’Estocolm sobre l’Abolició de la Pena de Mort de 1977, aprovada per més de dos-cents delegats dels cinc continents.