Nº 20 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 23 d’octubre de 2018.

Presentada per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}

Aprovada. Unanimitat

MOCIÓ PER L’ERADICACIÓ DEL MOSQUIT TIGRE A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

Atès que segons tots els estudis científics, cada any que passa augmenta la temperatura global del planeta; cada 10 anys es calcula que s’incrementa 1 setmana la durada de les temperatures de l’estiu. La calor i la humitat són factors potenciadors del creixement de plagues i altre tipus d’afectacions per la salut dels éssers humans, en particular per les persones més vulnerables, infants i gent gran.

Atès que des del 2004 és present a Espanya el mosquit tigre, específicament va entrar per Catalunya, i des de llavors ha expandit la seva presència arribant fins i tot a regions del nord de la península, com Aragó o País Basc.

Atès que les picades d’aquest mosquit són més doloroses, però aquest no és el motiu per preocupar-se, sinó pel fet que provoca fortes reaccions al·lèrgiques i una gran quantitat de malalties perilloses.

Aquest que el mosquit tigre segueix amb una tendència «colonitzadora» i, tot i que prefereix la costa, ja s’han detectat nous focus de mosquit tigre a l’interior del país. Els experts han declarat que la seva expansió és bastant imprevisible, per la qual cosa és molt complicat fer models predictius del que pot succeir. Aquest mosquit forma part de les 100 espècies exòtiques més perjudicials a tot el món, la qual ha estat feta per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa.

Atès que la perillositat del mosquit tigre la fonamenta per ser transmissor de diverses malalties tropicals emergents, com el cas del virus del Nil, la febre groga, dengue, Zika i Chikungunya.
Atès que a Itàlia es va donar un brot de chikungunya el 2007, mentre que a Grècia van morir diverses persones pel Virus del Nil Occidental en 2010. I més recentment, fa uns dies només, s’han detectat 2 casos de contagi de dengue per mosquit tigre a Cadis.

Atès que els estudis indiquen que el mosquit tigre troba un ecosistema idoni en les urbanitzacions, en jardins, estanys i fonts ornamentals, i en general, qualsevol recipient amb aigua per reproduir-se. Un simple cendrer o joguina, qualsevol cub, gerro o plat de test sobre els quals caigui aigua de pluja o de reg, ofereixen una oportunitat que no desaprofita aquesta molesta espècie invasora. Una espècie que s’està convertint en paradigma del què ja es denomina globalització biològica.

Atès que és igualment important, situar que la ciutadania ha de ser factor clau en l’eliminació i control d’aquesta plaga, recordant que en un percentatge molt important, el mosquit tigre es reprodueix en espais privats.

Atès que la realitat és que any rere any aquest mosquit guanya la partida de l’espai públic, on nens i nenes, gent gran i adults, opten moltes vegades per no gaudir de parcs i jardins per la incomoditat i les fortes reaccions que provoca la seva picada.

El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta del grup municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E acorda:

PRIMER.- Incrementar substancialment la partida per combatre plagues d’insectes en general, i en particular contra el mosquit tigre.

SEGON.- Fer un control permanent, no ja cada 4 mesos com es va informar en una resposta del àrea de salut d’aquest ajuntament, a les zones com fonts ornamentals, estanys, basses, etc. ja siguin de titularitat pública o privada.

TERCER.- Netejar els espais municipals i aplicar el protocols adients a les instal·lacions i edificis municipals i d’altres administracions, així com d’aquelles empreses susceptibles de que la seva activitat o les seves instal·lacions permetin la reproducció del mosquit tigre.

QUART.- Iniciar una campanya permanent pel conjunt de la ciutadania sobre com podem combatre aquesta plaga des de les nostres llars i/o hàbits quotidians i amb la finalitat de minimitzar el seu impacte sobre la salut de les persones.

CINQUÈ.- Traslladar la present moció al Departament de Salut, al Parc Agrari del Baix Llobregat, al ADEBALL, a CCOO, a UGT, a la FAVVLH, a les associacions de veïns i veïnes de l’Hospitalet i a la Saboga.