Moció per aturar l’aplicació del pla director de l’arbrat a L’Hospitalet

Home/Mocions/Moció per aturar l’aplicació del pla director de l’arbrat a L’Hospitalet

Moció per aturar l’aplicació del pla director de l’arbrat a L’Hospitalet

Nº 29 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 26 de juny de 2018.

Presentada CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}, CIU amb l’adhessió de CUP-PA

 REBUTJADA. En Contra: PSC i 2 No Adscrits / Abstenció: PP+1 No Adscrit / A favor: CanviemLH, C’s, ERC, CIU, CUP-PA

MOCIÓ PER ATURAR L’APLICACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE L’ARBRAT DE L’HOSPITALET.

Fa ja més d’un any que existeix, entre els hospitalencs i hospitalenques, una important preocupació sobre la notable desaparició dels arbres dels carrers de la ciutat.

Aquesta preocupació ha estat atesa per part de diferents grups polítics que, en diferents ocasions i a través de diverses peticions, han demanat explicacions a l’equip de govern i han exigit informació sobre els motius pels quals s’estava duent a terme l’eliminació dels arbres de molts carrers de la ciutat.

Després d’aquestes peticions, l’equip de govern va informar que tot això responia a les línies de treball del Pla Director de l’Arbrat.

D’aquest Pla Director de l’Arbrat podem trobar diverses informacions als mitjans de comunicació com, per exemple:

  • 12.01.2017 – LHdigital.cat: “Pla per substituir arbres malalts, secs o que provoquen problemes de mobilitat” on es feia constar que: “El tinent d’alcalde d’Espai Públic, Pepe Castro, ha explicat que està previst que es plantin 1.000 nous arbres durant el 2017. “Hem iniciat una campanya de renovació de l’arbrat que es perllongarà fins al 2027. Eliminarem els arbres que no estan en bones condicions i els substituirem per altres més adequats a la ciutat, que provoquin menys al·lèrgies, que siguin menys susceptibles i patir plagues i que absorbeixin el màxim de CO2 […] Paral·lelament es retiraran els arbres i s’anul·laran els escocells en carrers amb voreres inferiors a 2,50 metres, per motius d’accessibilitat i per resoldre conflictes amb les edificacions, els serveis aeris (línies elèctriques i telefòniques) i les alteracions del paviment associades a les arrels dels arbres. “Si les voreres s’amplien, es tornaran a plantar nous arbres“.
  • 14.08.2017 – El Punt Avui: “L’Hospitalet aborda un pla de l’arbrat que inclou una consulta ciutadana” on podíem llegir que: “Amb l’objectiu de planificar la substitució i nova plantació d’arbres de la ciutat, l’Ajuntament de l’Hospitalet ha iniciat la redacció del pla director de l’arbrat de la ciutat. Es tracta d’un document que es va presentar el passat mes de juny i que, en la seva tramitació, ha inclòs una consulta ciutadana, de què la primera fase ja s’ha executat, per recollir les aportacions dels veïns sobre la planificació, ordenació i gestió de l’arbrat de la ciutat. La ciutat té, en aquests moments, 32.280 arbres repartits per carrers, places, jardins i parcs. El consistori preveu plantar 6.000 exemplars els propers deu anys, el que suposarà un increment del 8% de la massa arbòria de la ciutat i la renovació d’algunes espècies per d’altres que s’adapten millor a la ciutat”.
  • 2.03.2018 – LHdigital.cat: “Més d’un miler d’actuacions a la campanya de renovació de l’arbrat viari” on s’explicava que: “Es plantaran arbres en nous trams dels carrers de Castelao, de les Amapolas, dels Joncs, de l’Albereda i de Peníscola, i serà renovat l’arbrat al barri de Bellvitge, a la ronda de la Torrassa i als carrers de Santa Eulàlia, de Bellavista, de Digoine i de la Renclusa, entre d’altres. Recentment, també s’han plantat arbres nous a la remodelada rambla Catalana […] El regidor d’Urbanisme, Pepe Castro, assegura que “el Pla Director de l’arbrat estableix com a criteri bàsic que aquells arbres que estan en bon estat i en un emplaçament òptims, no es toquin i tinguin les cures necessàries“.

Cal fer esment, a més, que al ple celebrat el 24 de gener del 2017, a instàncies d’una moció presentada pel grup de CiU- PDeCAT sobre l’arbrat a la ciutat, el senyor Castro Borrallo va comentar que “Un Pla Director que ens marcarà les actuacions en els propers deu anys, sobre el conjunt dels 20.000 arbres que tenim, tant en els carrers, com en els espais verds, que vénen derivats de tres estudis, […] que ens han donat tota la informació per poder començar a treballar, és a dir, els estudis permeten iniciar actuacions, no necessitem culminar un Pla Director per fer un pla de substitució de l’arbrat”.

D’aquesta afirmació es desprèn que a data del mes de gener del 2017 encara no estava redactat el Pla Director de l’Arbrat tot i que ja s’havia començat a aplicar. Al mateix ple, el senyor Castro Borrallo va afegir que “tenim 2.200 arbres que en aquests
moments no compleixen amb les normes d’accessibilitat”.

Tanmateix, no va ser fins el 2 de maig de 2018 que els grups municipals no van ser convocats a la reunió amb motiu de la presentació del Pla Director de l’Arbrat i van rebre un document amb el Projecte Previ del Pla Director de l’Arbrat de l’Hospitalet de Llobregat.

En aquest document s’informa que la ciutat compta amb 38.280 arbres (informació que no coincideix amb la proporcionada als mitjans de comunicació o la mencionada pel propi regidor al ple municipal), que d’aquests un total de 6.668 arbres creen interferències (informació que, novament, no coincideix amb la resta d’informacions obtingudes).

En aquest document també es fa constar que el pressupost estimat pel que fa als treballs de substitució i renovació de l’arbrat és de 12.017.000€, el qual es desglossa de la següent manera:

Quadre Pla director arbrat

Aquest quadre pressupostari, al no anar acompanyat de més informació específica i detallada, no acaba de deixar clar quina és la totalitat d’arbres que es pensen plantar (o replantar) a la ciutat ja que si es fa la suma de tots els conceptes surt que a la ciutat de l’Hospitalet, durant els propers 10 anys, es plantaran (o replantaran) un total de 10.900 arbres.

Tanmateix, segons les declaracions fetes als diferents mitjans de comunicació, l’equip de govern preveu plantar 6.000 exemplars durant els propers 10 anys.

Cal afegir que al Projecte Previ del Pla Director de l’Arbrat de l’Hospitalet de Llobregat no queda especificat, en cap moment, quin serà l’emplaçament dels arbres que es volen plantar (o replantar), ni el timming ni cap informació detallada que permeti poder fer un seguiment del grau de compliment d’aquest projecte.

A més, es dóna la circumstància que als annexes s’afegeix un llistat de carrers amb voreres menors a 2,5m en els que s’ha hagut o s’eliminaran els arbres per evitar problemes de mobilitat però, curiosament, aquest llistat no està actualitzat ja que hi ha carrers on ja s’han eliminat els arbres i no surten (com el c. Baró de Maldà), altres on s’estan eliminant i tampoc hi figuren al llistat (c. Tel·luri) o altres, com el c. Progrés, que fa mesos van ser remodelats i
ara ja compten amb voreres superiors a 2,5m.

Tot això fa evident que l’eliminació de l’arbrat de la ciutat s’està duent a terme abans de tenir redactat el Pla Director de l’Arbrat (el document base que ha de marcar les línies del com, quan i a on s’ha d’implantar aquest projecte) fet que pot ser la causa de la important descoordinació i desinformació que existeix al respecte.

Una actuació de la importància del Pla Director de l’Arbrat de l’Hospitalet ha de poder ser avaluada i controlada per la ciutadania i pels grups polítics que la representen i, per això, cal que aquests tinguin (com a mínim) tota la informació sobre el projecte.

El Ple, a proposta dels grups polítics municipals d’ICV-EUiA-PIRATES i CiU-PDeCAT i amb l’adhesió del grup polític municipal de la CUP-PA, adopta els següents acords:

PRIMER.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a aturar immediatament l’aplicació del Pla Director de l’Arbrat fins que no es posi en disposició dels grups polítics del consistori i de la ciutadania de l’Hospitalet la informació específica, completa i detallada que permeti poder dur a terme un control i avaluació del grau de compliment del projecte.

SEGON.- Donar trasllat de l’acord d’aquesta moció a les associacions de veïns de la ciutat, AMPA’s, Consells de Districte, Consell de Ciutat així com a les entitats i/o associacions ecologistes, mediambientals i de defensa del patrimoni de la ciutat.

Leave A Comment