Nº 32 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 26 de març de 2019.

Presentada per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}

APROVADA PARCIALMENT . PSC i 2 No ads en contra dels punts 2 i 6. Cs en contra. ERC abstenció als punts 1 i 2. PP en contra. 2 No adscrits en contra. CUP-PA a favor. 

MOCIÓ EN COMMEMORACIÖ DEL 88è ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA.

Atès que el 14 d’abril és una data per reivindicar els valors republicans d’igualtat, llibertat i fraternitat.

Va ser un 14 d’abril de 1931 quan es proclamava la II República, que va impulsar la Constitució més avançada del seu temps i va conquerir múltiples avanços en aspectes socials, laborals, de llibertats, educació, salut, igualtat entre homes y dones o equitat social. Avenços com la instauració d’ un sistema democràtic i parlamentari, amb reconeixement de la llibertat ideològica y de pensament. El reconeixent del sufragi universal amb el consegüent dret de vot de les dones per primera vegada en la historia de l’Estat espanyol. La renúncia a la guerra com a instrument de política internacional. El reconeixement constitucional del principi d’igualtat entre homes i dones, al del dret al divorci, a la llibertat de consciència i de culte, al dret a la llibertat d’opinió i comunicació, al dret a la llibertat de reunió i manifestació pacífica. Nombrosos avanços en la legislació social i en les condicions i drets dels treballadors. Consolidació de la sanitat pública. L’aplicació del principi de separació d’església i estat i del laïcisme dels poders públics. La reforma agrària. La separació de poders. L’autonomia municipal en el desenvolupament de les seves funcions. Una transcendental millora de l’educació pública i de la seva generalització amb construcció d’escoles i preocupació per la cultura. Un ric llegat de producció cultural i científica amb ampli reconeixement internacional, amb figures com Picasso, Antonio Machado, Federico García Lorca, Miguel Hernández, Luis Buñuel, entre d’altres.

Atès que no hem d’oblidar que va ser un cop d’estat feixista el que va posar fi al govern legítim de la II República, a un model d’estat democràtic i a les conquistes socials i democràtiques assolides.
Atès que no hem d’oblidar als lluitadors i lluitadores que van defensar, van patir i van morir per la legitimitat de la II República durant la guerra civil i posteriorment, durant els anys de repressió del règim franquista, que va abocar a aquest país a 40 anys de dictadura regressiva i violenta. Persones que van sacrificar i arriscar la seva integritat personal durant dècades per la defensa de valors i principis de solidaritat, justícia social i llibertat, mantenint viva la consciència social i l’esperança del retorn dels drets civils i de la democràcia.

Atès que és de justícia, després de 88 anys, el reconeixement a les persones que van lluitar per aquests valors, així com rescatar els cossos de les persones que encara romanen enterrades a les cunetes i donar-los sepultura amb la dignitat que mereixen. I que en aquest sentit, cal també demanar la nul·litat dels processos sumaríssims que es van seguir contra les persones represaliades.

Atès que en un moment en que l’extrema dreta intenta introduir el discurs d’intolerància, exclusió i de retrocés en drets democràtics i socials, cal condemnar rotundament el franquisme i esborrar totes les empremtes que encara queden d’aquest infame període com “El Valle de los Caidos” mausoleu construït pel dictador Francisco Franco, així com la retirada de tots els símbols franquistes que encara queden a les façanes de molts edificis.

Atès que el 14 d’abril és una data per reivindicar un nou procés constituent i reclamar el nostre dret a escollir el model d’Estat i en conseqüència el dret a escollir-ne el cap d’Estat.

El Ple, a proposta del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, acorda:

PRIMER.- Instar al govern municipal a celebrar el 14 d’abril de cada any un acte institucional que posi en relleu el significat de la II República per a la memòria democràtica de la nostra ciutat, país i estat. Que inclogui l’homenatge a les víctimes que van defensar la seva legitimitat enfront de l’alçament militar de l’any 1936 i la posterior dictadura, amb declaració expressa de condemna a l’aixecament militar que va provocar l’inici de la guerra civil i la posterior dictadura franquista.

SEGON.- Instar al govern municipal, en homenatge als valors democràtics de la II República i a les persones que van defensar la seva legitimitat durant la guerra civil i la posterior dictadura franquista, a ubicar en la façana de l’Ajuntament el 14 d’Abril de cada any, la bandera de la II República .

TERCER.- Instar al govern municipal a assignar mitjans tècnics, humans i materials, per esborrar totes les empremtes de la dictadura franquista, retirant tots els símbols franquistes que encara queden a les façanes de molts edificis de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.

QUART.- Instar al govern de l’Estat a dotar de mitjans tècnics, humans i materials per recuperar els cossos de les víctimes franquistes que encara romanen a les cunetes i donar-les sepultura digna.

CINQUÈ.- Instar al Govern de l’Estat a anular els judicis sumaríssims dels condemnats per la guerra civil i la dictadura franquista.

SISÈ.- Instar al govern de l’Estat a impulsar processos constituents que incloguin el reconeixement del dret de la ciutadania a escollir el model d’Estat i en conseqüència el dret a escollir-ne el cap d’Estat.

SETÈ.- Traslladar aquests acords a Amnistia Internacional, al Memorial Democràtic, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i a les entitats memorialistes de referència de Catalunya, al Congrés dels Diputats i Senat, així com a la Unió Europea.