Nº 14 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 22 de maig de 2018.

Presentada per PSC, Cs, CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}, CUP-PA amb l’adhesió de CIU

 APROVADA

 

MOCIÓ CONTRA LA SUSPENSIÓ DE LA LLEI D’UNIVERSALITZACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.

Atès que aquesta moció és proposada per la plataforma en defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès i la Marea Blanca en contra de la suspensió de la Llei d’Universalització de l’Assistència Sanitària.

Atès que la decisió de suspendre la Llei d’Universalització de l’Assistència sanitària acordada pel Tribunal Constitucional suposa la vulneració del dret a la salut en les persones excloses de la sanitat pública pel RD 16/2012, dret fonamental reconegut en la mateixa Constitució com en les declaracions internacionals com la Declaració dels Drets Humans de Nacions Unides de 1948 i la Carta Social Europea.

Atès que tal com ha quedat acreditat en diferents estudis publicats aquests dies, des de l’entrada en vigor del RD 16/2012 s’ha incrementat la mortalitat entre les persones en situació administrativa irregular.

Atès que la decisió del Tribunal Constitucional suposa automàticament donar al vistiplau a aquesta realitat incontestable. Hi ha decisions polítiques i judicials que posen en risc la salut pública, dret social col•lectiu que també és vulnerat per lleis com el RD 16/2012.

Atès que rebutgen frontalment aquesta decisió del Tribunal Constitucional suspenent la Llei d’Universalització d’assistència sanitària, la vigència de la llei catalana i a exigir a alhora la derogació immediata del RD 16/2012.

El Ple, a proposta dels grups polítics municipals PSC, ICV-EUIA-PIRATES-E i CUP-Poble Actiu, amb l’adhesió del grup polític municipal de CiU, acorda:

PRIMER.- Instar al ‘Departament de Salut’ que continuï garantint l’atenció sanitària pública sense exclusions a tota la ciutadania de Catalunya, per tal d’evitar que mori ningú per haverli negat l’assistència deguda i possible a la que té dret com a ésser humà, la qual cosa suposaria ‘genocidi per omissió’.

SEGON.- Demanar als professionals sanitaris que, en funció del seu deure d’atenció i del dret l’objecció de consciència, atenguin totes les persones en situació irregular.

TERCER.- Demanar la derogació immediata de la Llei RD 16/2012 al govern de l’estat i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, així com a la Mesa del Congrés que permeti el debat parlamentari sobre aquesta qüestió.

QUART.- Facilitar l’empadronament immediat a totes les persones sense distinció administrativa.

CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del parlament del Congrés de Diputats i Senat, presidència del Govern de l’Estat, Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Sindicats amb representació en l’administració sanitària, Marea Blanca de Catalunya, Marea Blanca estatal i als centres d’atenció primària del municipi.