Nº 13 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 22 de maig de 2018.

Presentada per PSC amb l’adhesió de Cs, CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}, PP i CIU

 APROVADA

 

MOCIÓ EN DEFENSA DE LA DIGNITAT I LES LLIBERTATS DE LES DONES

Amb la voluntat de recollir la sensibilitat social que ha generat una onada d’indignació que reflecteix la intolerància als atacs a la llibertat sexual a les dones.
Des del respecte a les resolucions judicials i a la independència del Poder Judicial, però posant de manifest que la sentència de l’Audiència Provincial de Pamplona reflecteix una manca de sensibilitat inassolible en una societat democràtica i que és un greu atac contra la dignitat de les dones. El tribunal no ha considerat el delicte d’agressió sexual i obvia que es produís cap tipus d’intimidació ni de violència i tampoc no té en compte l’agreujant per actuació grupal ni la vulneració de la intimitat.

Atès que aquesta sentència ens demostra que la realitat encara es troba enquistada en paradigmes socials i relacionals que menyspreen la dona i l’allunyen de l’horitzó de la plena igualtat. Ha generat un fort rebuig social i també de nombroses expertes i experts jurídics, així com entitats feministes i de dones, ONU dones i Amnistia Internacional, entra d’altres. S’estableix un greu precedent contra les llibertats i indemnitats sexuals de les dones que situa en una posició de total desempara a totes les dones supervivents d’aquests delictes. La sentència afavoreix dóna més valor a les impressions subjectives que als fets objectius,
afavorint la impunitat de les agressions masclistes i enviant un missatge de descrèdit cap a les víctimes d’agressions sexuals i les revictimitza.

Atès que el fet de negar l’existència d’una agressió sexual, posa de manifest com els estereotips de gènere influeixen en l’anàlisi i sembla dur a la conclusió de què, perquè una conducta sexual indeguda sigui tipificada i condemnada de la forma més greu, cal que la dona, amb independència de quines siguin les circumstàncies concurrents, dugui a terme una resistència ferma i manifesta, sent víctima d’una violència explícita. En el cas que els ocupa, el fet de trobar-se rodejada de cinc homes ja produeix una situació de paràlisi en la dona víctima que hauria de provocar la qualificació de l’atac sexual més greu que permet el
codi penal, és a dir, la violació, sense necessitat de resistència.

En una societat del segle XXI que aspira a ser justa i igualitària, això sembla gairebé fora de lloc, i, en tot cas, totalment inacceptable. Aquesta sentència crea un precedent d’impunitat i desacredita la versió de la víctima posant al centre del debat la forma d’actuació de la dona que pateix la violència i no pas de les persones que l’exerceixen.

La reacció de l’opinió pública després d’emetre’s la sentència reforça aquesta impressió i fa palès que ha arribat el moment d’eradicar definitivament els estereotips sexuals i perseguir en els justos termes conductes sexuals abusives que repugnen a la gran majoria de la societat. Igual que el 8 de març, milers de dones i homes vam sortir al carrer per dir prou i exigir accions contundents per acabar amb la impunitat davant qui discrimina o agredeix les dones. A la nostra ciutat ho vam fer amb una multitudinària concentració davant l’Ajuntament, una acció coordinada des dels grups de dones de L’Hospitalet.

Siguin quines siguin les raons tècniques que poden justificar la decisió judicial davant dels fets provats (la solidesa d’un patró interpretatiu consolidat, més enllà de què potser aquest patró pugui ser objecte d’una aproximació jurisdiccional més sensible a la vulnerabilitat de la víctima, i/o les exigències derivades dels elements que cal que concorrin per aplicar el tipus penal d’agressió sexual), el resultat fa paleses les anteriors mancances i crida als poders polítics, particularment a les Corts Generals que tenen la potestat legislativa en matèria penal, a reflectir en el Codi Penal l’especial gravetat de tota conducta que atempti contra la llibertat sexual de les dones, i en la que s’exerceixi qualsevol tipus d’intimidació o violència encara que sigui implícita com potser la perpetrada per un grup de persones, més grans que la víctima, tant d’edat i com físicament.

El Ple municipal, per tal de prevenir i abordar les violències sexuals dins de les festes va aprovar el 27 de setembre de 2016 la moció per un protocol contra les agressions sexistes a les festes majors i altres esdeveniments de la ciutat. Arran d’aquesta, s’ha promogut la participació activa i necessària d’entitats socials, comissions de festes i grups de dones de la ciutat. Amb el seu compromís s’han realitzat campanyes de sensibilització i difusió com és “L’H fa el pas”, en el marc de les festes de la ciutat, i s’està elaborant un protocol contra les agressions sexistes a les festes majors, per tal d’evitar i, si això no és possible, atendre les
agressions sexistes, com va ser la que recull la sentència d’Audiència Provincial de Pamplona, produïda durant els Sanfermins.

Les dones de l’Hospitalet no volem ser valentes; volem ser lliures! No és no!

Per tots aquests motius, el Ple, a proposta del grup polític Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, amb l’adhesió dels grups polítics municipals de Ciutadans, ICVEUiA-Pirates-E, PP i CiU, acorden:

PRIMER.- Manifestar que la sentència de l’Audiència Provincial de Pamplona reflecteix una manca de sensibilitat inassolible en una societat democràtica i que és un greu atac contra la dignitat de les dones.

SEGON.- Instar totes les administracions públiques a incrementar els seus esforços per tal de prevenir i abordar les violències sexuals, especialment dins les festes.

TERCER.- Refermar, una vegada més, la condemna a totes les formes de violències sexuals que pateixen les dones i reconèixer el seu dret a viure sense violència masclista, amb el compromís de seguir atenent a les dones en situació de violència sexual pels serveis municipals especialitzats i de fer pedagogia amb campanyes de sensibilització i educació en valors per prevenir aquest tipus de conductes.

QUART.- Traslladar els precedents acords al Parlament de Catalunya, al Govern d’Espanya, al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la FAVV de l’Hospitalet i a les entitats de dones del municipi.