Moció per a la creació de la figura de defensor/a de les generacions futures

Home/Mocions/Moció per a la creació de la figura de defensor/a de les generacions futures

Moció per a la creació de la figura de defensor/a de les generacions futures

Nº 24 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 25 de setembre de 2018.

Presentada CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}

Aprovada. Unanimitat.

MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE LA FIGURA DE DEFENSOR/A DE LES GENERACIONS FUTURES.

Existeixen nombrosos instruments internacionals de protecció ambiental que defensen a les generacions futures enfront de l’acció de la humanitat del present.

L’Informe Brundtland “El nostre Futur Comú” en 1987 assenyala: “Hem pres prestat capital del medi ambient de les generacions futures”.

El principi 3, de la Declaració de Rio 1992 declara que “el dret al desenvolupament ha d’exercir-se en forma tal que respongui equitativament a les necessitats de desenvolupament i ambientals de les generacions presents i futures”.

La Declaració sobre la Responsabilitat de les Generacions Presents cap a les Generacions Futures formulada per la UNESCO l’any 1997 convida formalment a les institucions públiques a preparar-se resoltament a salvaguardar les necessitats i els interessos de les generacions futures amb un esperit de solidaritat.

L’imperatiu moral que exigeix que es formulin per a les generacions presents unes directrius sobre el comportament que cal observar dins d’una perspectiva de conjunt oberta a l’avenir ja està posant-se en pràctica a través d’institucions en diferents països.

No en va, a Suècia o Finlàndia existeixen figures de protecció ambiental amb base en la protecció de les generacions futures. També Hongria institueix el Comissionat Parlamentari per a les Generacions Futures, Bèlgica la Fundació per a les Generacions Futures, Alemanya la Fundació per als Drets de les Generacions Futures o a Regne Unit s’ha proposat una tercera Càmera Parlamentària denominada Càmera dels Guardians del Futur (al costat de les Càmera dels Lores i la dels Comuns), per vetllar pels recursos de les properes generacions.

Tenint present que en la Carta de les Nacions Unides els pobles de la Terra han expressat la seva voluntat de “preservar a les generacions esdevenidores” així com els valors i principis que consagra la Declaració Universal de Drets Humans.

Prenent en consideració les disposicions del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, i del Pacte Internacional de Drets Cívics i Polítics, aprovats el 16 de desembre de 1966, i també les de la Convenció sobre els Drets del Nen aprovada el 20 de novembre de 1989.

Preocupats per la sort de les generacions futures davant els desafiaments vitals que planteja el proper mil·lenni i conscient que en aquesta etapa de la història corre seriós perill la perpetuació mateixa de la humanitat i el seu medi ambient.

Afirmant la necessitat d’establir nous vincles equitatius i globals de cooperació i solidaritat entre les generacions i de promoure la solidaritat entre generacions en el marc de la continuïtat de la humanitat, amb l’afany de preservar el nostre entorn, en benefici de les generacions futures.

Recordant que les responsabilitats de les actuals generacions envers les futures ja s’han esmentat en diferents instruments jurídics com la Convenció per a la Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural.

Aprovada per la Conferència General de la UNESCO el 16 de novembre de 1972, el Conveni sobre la Diversitat Biològica aprovat a Rio de Janeiro el 5 de juny de 1992, la Declaració de Riu sobre el Medi ambient i el Desenvolupament aprovada per la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi ambient i el Desenvolupament el 14 de juny de 1992, la Declaració i el Programa d’Acció de Viena aprovats per la Conferència Mundial de Drets Humans el 25 de juny de 1993, i les resolucions de l’Assemblea General de les Nacions Unides sobre la protecció del clima mundial per a les generacions presents i futures aprovades des de 1990.

Reconeixent que la tasca de garantir la protecció de les generacions futures, especialment mitjançant l’educació, constitueix una part important de la missió ètica fonamental de les institucions públiques.

Advertint que la destinació de les generacions esdevenidores depèn de les decisions i mesures que es prenguin avui, que els problemes actuals han de resoldre’s per tant en interès de les generacions presents i futures, i que la pobresa extrema, el subdesenvolupament, l’exclusió i la discriminació representen un perill per a les generacions presents i donen lloc a conseqüències nefastes per a les esdevenidores, convidant a les institucions públiques a preparar-se per salvaguardar des d’ara les necessitats i els interessos de les generacions futures amb un esperit de solidaritat, sent conscients de la incertesa actual en el panorama internacional en relació a l’adaptació al canvi climàtic.

La fundació Savia va proposar el passat mes de juliol de 2018 aquesta moció a tots els grups municipals de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per a la seva presentació al ple municipal.

El Ple, a proposta del Grup Polític Municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E, acorda:

PRIMER.- Proposar a Nacions Unides, com a organisme representant dels pobles de la Terra, la creació de la institució del “Defensor/a de les Generacions Futures”.

SEGON.- Proposar al Parlament Europeu, com a representant de la sobirania popular dels pobles d’Europa, la creació de la institució del “Defensor/a de les Generacions Futures”

TERCER.- Proposar al Congrés dels Diputats, com a representant de la sobirania popular de l’Estat, la creació de la institució de el “Defensor/a de les Generacions Futures”.

QUART.- Proposar al Parlament de Catalunya, com a representant de la sobirania popular del poble català, la creació de la institució del “Defensor/a de les Generacions Futures”.

CINQUÈ.- Proposar a l’Ajuntament, com a administració més propera a la població, estudiar la creació de la figura del “Defensor/a de les Generacions Futures” o l’assumpció d’aquestes funcions per part de l’àrea, regidoría, sindicatura o organisme més adequat.

SISÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a la Fundació Savia, al govern de l’Estat, al govern de la Generalitat de Catalunya, a les principals entitats ambientalistes de Catalunya i del municipi, a la FAVVL’H, a les AAVV de L’Hospitalet de Llobregat i als sindicats de la ciutat.

By |septiembre 25th, 2018|Mocions|0 Comments

Leave A Comment