Nº 30 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 23 de març de 2018.

Presentada per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}

 APROVADA. Unanimitat.

Veure la intervenció de CanviemLH al #PleLH

Veure la réplica de CanviemLH al #PleLH

MOCIÓ PEL REFORÇ EN EL SERVEI DE PEDIATRIA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

Atès que la sanitat és un dret universal i humà bàsic.

Atès que el nostre model social aposta com instrument de cohesió i justícia social per una sanitat pública i de qualitat, que ha de garantir un dret constitucional fonamental i que ha de atendre de manera especial als nostres sectors més vulnerables, entre ells la infància.

Atès que al mes de febrer de 2016 el ple municipal va aprovar una moció presentada pel nostre grup municipal reclamant un servei d’urgències pediàtriques les 24h per a la ciutat de L’Hospitalet.

Atès que aquest servei d’urgències pediàtriques es va implementar parcialment de 10h a 22h. al CUAP de Cobalt/Rambla Marina, deixant sense atenció pediàtrica presencial les bandes horàries nocturnes de 22h a 10 hores del matí següent, obligant a les famílies a continuar desplaçant-se a l’Hospital de Sant Joan de Déu ubicat a Esplugues de Llobregat i amb nul·la cobertura de transport públic.

Atès que els usuaris valoren de manera molt positiva no haver de desplaçar-se al Hospital San Joan de Deu.

Atès la creació de noves àrees residencials a la nostra ciutat, es projecten sense tenir en compte les necessitats de la nova població en serveis públics bàsics com l’assistència sanitària, escoles bressol, escoles de primària i secundaria etc., saturant, encara més, les ja existents.

Atès que les noves àrees residencials veuen com a dia d’avui, les inversions estan compromeses i creix la natalitat.

Atès que la inversió en infraestructures sanitàries ha estat desigual, cobrint parcialment necessitats (nou CAP del Gornal, reobertura parcial CAP Bellvitge) però alhora oblidant sine die d’altres com, el CAP de Sant Josep o l’ampliació del d’Amadeu Torner entre d’altres.

Atès que es manifesten any rere any els episodis de pandèmies mèdiques (previsibles i cícliques, com la grip, la gastroenteritis, la bronquitis, la bronquiolitis, etc. ), juntament a una deficient organització dels RRHH del departament de Salut (vacances, torns, baixes, etc.) i les àrees de Salut territorials (com ja vam denunciar també via moció al Ple i via Parlament de Catalunya, que finalment ens va donar la raó amb diversos cessaments directius).

Atès la falta crònica de personal, també motivat per la falta de planificació, entre d’altres, per la execució de la famosa reforma de la Constitució de l’article 135, així com les mesures del Govern central de retallades de la inversió pública en serveis públics (no perquè no siguin necessaris, sinó perquè s’estan privatitzant parcialment), via regla del control de la despesa.

Atès que aquesta falta de personal, aquest creixement de població infantil a la ciutat i les pandèmies recurrents, estan provocant que pediatres als nostres CAP’s hagin de visitar entre 50-60 nens/nenes diaris, saturant al personal mèdic en un servei que requereix unes mínimes garanties d’atenció.

Atès que hi ha barris a la ciutat en els quals les visites pediàtriques ambulatòries es limiten a dos dies a la setmana, com per exemple, al barri de Can Serra.

Atès que la moció presentada i votada per majoria d’aquest ple que demanava servei efectiu d’urgències pediàtriques 24 a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat no ha estat complida en la seva totalitat i integritat.

El Ple, a proposta del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, acorda:

PRIMER.- Instar al Departament de Salut i a l’ICS que planifiqui de manera adequada les necessitats cícliques i habituals dels serveis de pediatria als CAP’s de la nostra ciutat.

SEGON.- Instar al Departament de Salut i a l’ICS que es doti de més personal (pediatres, infermers/res, etc.) a aquells CAP’s que en necessitin de manera urgent.

TERCER.- Instar al Departament de Salut i a ICS de dotar de servei de pediatria i d’ infermeria especialitzada de dilluns a divendres a tots els ambulatoris de L’Hospitalet.

QUART.- Instar a la Conselleria de Salut i a l’ICS que garanteixi urgències pediàtriques presencials les 24h al CUAP Pura Fernandez.

CINQUÈ.- Donar traslladat al Departament de Salut, al Departament d’Economia i Hisenda, a l’ICS, als sindicats sanitaris de referència de Catalunya, a la CONFAVC, a la FAVL’H i a les agrupacions d’Associacions de Pares i Mares de l’Hospitalet de Llobregat.