Moció de circuits esportius a l’aire lliure.

Nº 30 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 27 de setembre de 2016.

Presentada per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES-E}.

APROVADA PER UNANIMITAT.

MOCIÓ PER L’IMPULS DE CIRCUITS ESPORTIUS A L’AIRE LLIURE A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

Atès que l’esport és una activitat recomanada a qualsevol edat que aporta nombrosos beneficis per a la salut i el benestar de la persona. Hi ha estudis que demostren que practicar exercici físic  ajuda a desenvolupar hàbits que milloren la qualitat de vida.

Atès que el ple municipal va aprovar la moció per augmentar el nombre d’instal·lacions esportives per gent gran. Una iniciativa molt bona però que cal ampliar a altres rangs d’edat que inclogui a la gent jove i adulta, amb altres necessitats diferenciades.

Atès que la tendència d’incorporar hàbits i formes de vida saludable, amb la incorporació de multitud de corrents esportives (calistenia, córrer, crossfit, paleo, etc…) està en ple creixement, amb expectativa d’incrementar-se cada cop més.

Atès que molts esports d’interior (Halterofilia, fitness, TRX, GAP, aeròbic, etc…) i específics poden realitzar activitats complementàries a l’entrenament d’interior practicades a l’aire lliure si es faciliten unes mínimes instal·lacions.

Atès que per aquest motiu resulta fonamental habilitar espais que incentivin la pràctica d’exercici a l’abast de tothom per aconseguir la pràctica esportiva com un hàbit per a la majoria de la població.

Atès que el clima mediterrani de la nostra ciutat afavoreix que L’Hospitalet de Llobregat esdevingui en un gimnàs obert on es pugui practicar una gran varietat d’esports a l’aire lliure durant tot l’any.

Atès que en l’actualitat el 75% de la població viu el seu dia a dia allunyat de la naturalesa i per tant dels amplis beneficis que ens aporta. És bàsic per al nostre organisme el contacte amb els rajos solars i altres elements de la naturalesa com els arbres, l’aigua… En general, apareix una sensació de plaure i benestar i disminueixen els nivells d’estrès propis de la nostra rutina diària. Cal destacar els efectes positius de l’exposició al solar, sempre que sigui de manera controlada i segura, ja que són indispensables per a una correcta producció de vitamina D, bàsica per al metabolisme del calci. A més, existeix evidència que el sol augmenta l’activitat de les cèl·lules del sistema immune i neuromuscular. Gaudir de banys de sol facilita descansar millor per la millora en la producció de serotonina.

Atès que la pràctica de l’esport a l’espai públic també contribueix a convertir-lo en un lloc de trobada i convivència, incidint positivament en la vida dels veïns i veïnes i en les relacions comunitàries, ja que l’esport, tan individual com en grup, fomenta valors com l’autosuperació, el companyerisme, el respecte i fomenta llaços de germanor entre els esportistes.

Atès que en la majoria d’espais públics de la ciutat es realitzen activitats esportives espontànies organitzades per col·lectius diversos i de diverses edats. Es tracta d’una nova manera de viure la ciutat, de participar i que la gent pugui gaudir de l’espai públic. Aquestes pràctiques faciliten i promouen relacions socials, connexions, intercanvi de coneixement més enllà de resultats o de reptes competitius. Essent un element social fonamental la inclusió en la pràctica esportiva saludable de col·lectius sense recursos econòmics que difícilment poden accedir a quotes d’instal·lacions privades.

Atès que hi ha experiències molt positives de ciutats veïnes que han instal·lat els anomenats “Circuits esportius” que són  instal·lacions específiques a l’aire lliure,  d’accés obert i gratuït, d’instal·lacions i aparells per fer exercici físic distribuïts per diversos punts de la ciutat que poden ser utilitzats per tothom en qualsevol moment. El conjunt d’elements pot incloure bancs d’abdominals, barres de flexions, barres fixes per treballar els músculs dels braços i esquena. i barres de salt, i moltes més possibilitats  per millorar la coordinació, l’agilitat, la força, la resistència i l’equilibri.

Atès que les persones que practiquen esport als circuits esportius milloren la capacitat física, l’equilibri, la mobilitat articular, el control postural, incrementen l’autonomia en la pràctica de l’exercici físic i milloren l’estat de salut en general.

Atès que la implantació d’aquests sistemes esportius són una bona oportunitat per aportar valor a la ciutat mitjançant l’enfortiment de les relacions comunitàries  la salut, l’esport i la innovació.

Per tot això el grup municipal ICV-EUIA-PIRATES proposa al Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat l’aprovació dels següents acords:

PRIMER.- Que una comissió formada per l’equip de govern, tècnics municipals, grups polítics amb representació municipal, entitats esportives de la ciutat i un representant escollit per cada Consell de Districte, planifiqui zones i models d’implantació específics per a la creació d’instal·lacions esportives de llarg recorregut per un ús mínim de 10 anys. Amb l’objectiu que cada parc, barri o unitat veïnal a decidir, compti amb un circuit dedicat. Una vegada formulada la proposta serà sotmesa a validació pels Consells de Districte i a consulta ciutadana als districtes corresponents.

SEGON.- Que durant l’any 2017 es porti a terme la implantació d’una prova pilot del resultat de la planificació del primer acord, en un parc de la ciutat o ubicació més adient a decidir.

TERCER.- Donar trasllat a les entitats esportives de la ciutat, als poliesportius municipals, a Creu Roja de L’Hospitalet, entitats juvenils de L’Hospitalet.