Nº 45 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 27 de juny de 2017.

Presentada per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}.

APROVADA. Unanimitat.

MOCIÓ PER A LA MILLORA DELS PARCS I ESPAIS PÚBLICS PER A INFANTS

Atès que al juliol del 2015 es va aprovar una moció sol·licitant tendals a parcs infantils i un altre per millorar l’accessibilitat

Atès que el 2016 també es van aprovar mocions sol·licitant la incorporació de mobiliari d’ús esportiu per a complementar l’oferta d’activitats a parcs i zones públiques i d’esbarjo.

Atès que el 2016, d’un pressupost d’inversions (pròpies o conveniades amb altres Administracions i entitats privades) de 22.417.211,64€, solament es van destinar 32.636,12€ (el 0.14% del pressupost) pel subministrament i col·locació de Tendals al pati de l’Escola Bressol Casa de les Flors.

Atès que al pressupost del 2017 no hi ha partida específica per portar a terme cap tipus de millora als parcs infantils.

Atès que dels 2,5 milions d’euros destinats a inversió a la ciutat, no hi ha hagut cap partida per a la millora d’aquests espais públics.

Atès que més enllà d’actuacions puntuals, com al Parc de la Serp amb resultat no satisfactori pels veïns i veïnes, especialment les famílies amb infants, no s’han dut a terme actuacions de caràcter general per disminuir l’impacte dels mesos més calorosos de l’any, als espais públics d’ús dels més petits de la nostra ciutat.

Atès que nombrosos parcs i zones de joc infantils als nostres barris que no tenen cap tipus d’element (natural o artificial) que generin ombra.

Atès que hi ha nombrosos estudis, de l’OMS, d’Associacions de Pediatria i d’altres, que alerten de manera cada vegada més urgent, que es prenguin mesures tant en l’àmbit particular com de les administracions per explicar els efectes nocius davant l’exposició al sol de manera abusiva.

Atès que el sector més vulnerable són els infants menors de 5 anys; i que una exposició inadequada els hi pot suposar un factor molt importat a l’hora de desenvolupar càncer de pell, cataractes i altres afectacions oculars o de la pell.

Atès doncs que no parlem solament d’ús de l’espai públic, de criteris de qualitat de l’esbarjo, parlem també d’un element que afecta la salut pública, que es contraposa al dret dels infants per gaudir de les màximes hores de joc, com etapa també del seu aprenentatge.

Atès que també a diversos espais escolars a la nostra ciutat pateixen de falta de zones d’ombra.

Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E proposa al ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Instar al govern municipal de l’Hospitalet de Llobregat a impulsar actuacions urgents per incorporar les solucions tècniques adequades per millorar els espais d’ombra als parcs i zones d’esbarjo i gaudi dels infants a la nostra ciutat.

SEGON.- Donar trasllat a les àrees corresponents (EPUS, Joventut i Esports, Educació), a la FAVL’H, a les associacions de veïns i veïnes de la ciutat i a les agrupacions d’Associacions de Pares i Mares de l’Hospitalet de Llobregat.