Nº 49 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 23 de maig de 2017.

Presentada conjuntament per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}.

APROVADA. Abstenció d’ERC i Vot en contra del PP al punt 1.

 

MOCIÓ SOL·LICITANT LA COBERTURA DE LES VACUNES RECOMENADES

Atès que la Societat Catalana de Pediatria recomana per a la població infanto-juvenil algunes vacunes no finançades actualment pel Servei Català de la Salut. Una d’aquestes vacunes no finançades es diu Bexsero, que cobreix la Meningitis B.

El meningococ és un bacteri que pot causar meningitis o bé una infecció generalitzada a tot el cos, denominada sèpsia. El tipus B és el més freqüent a tota Europa. És immunògena i segura. S’administren tres dosis, als dos, quatre i sis mesos d’edat i una quarta dosi de record entre els dotze i quinze mesos de vida. És compatible amb la resta de vacunes del calendari vacunal d’aquestes edats llevat de la vacuna enfront del meningococ tipus C, per manca d’estudis.

La vacuna enfront del meningococ tipus B es diu Bexsero, la produeix el laboratori GSK, i, es va aprovar el 2013 i des del 2015 està a la venda a farmàcies.

Atès que el passat 31 de gener el Ministeri de Sanitat, a través de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps), va informar dels problemes de subministrament de l’esmentada vacuna després que el laboratori que la comercialitza li comuniqués incidències en la fabricació de dos dels seus lots.

Atès que el laboratori va informar que aquests problemes en la fabricació provocarien que en els primers mesos del 2017 es distribuïssin quantitats inferiors a les de l’any passat, per la qual cosa es va incloure en la llista de medicaments amb problemes de subministrament, la qual cosa va provocar alarma entre les famílies que veiem que hi havia llista d’espera a les farmàcies o que havien d’anar fins i tot a Andorra a comprar el Bexsero.

No obstant això, ha estat garantida en els centres de salut per als casos de risc, que és quan a més és finançada pel Sistema Nacional de Salut (SNS).

Atès que el calendari comú de vacunació del Sistema Nacional de Salut només contempla la vacunació davant el meningococ B per a grups de risc específic.

Atès que amb motiu de la “Semana Mundial de la Inmunización”, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) va recordar la importància de què els professionals coneguin les situacions de risc que requereixin vacunes especials, i, que els responsables sanitaris han d’assegurar la disponibilitat de les vacunes.

Atès que les altes taxes de cobertura vacunal que existeixen a Catalunya i a Espanya, han motivat que la població i alguns professionals percebin com a remota la possibilitat de què es produeixin casos de malalties molt freqüents en l’era prèvia a les vacunes, com per exemple el xarampió, diftèria, o la poliomielitis. Malalties, que normalment no tenen un tractament específic i que poden produir mort i greus seqüeles. De fet s’està donant un augment de casos de xarampió amb resultat de mort a països del nostre entorn com són França, Alemanya, Itàlia, Romania, etc.

Vistos els darrers casos on alguns infants han sofert el contagi de la meningitis B, i per desgràcia la mort d’algun dels contagiats.

Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E proposa al ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Sol·licitar al Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Salut que es faci extensiva la vacuna contra la meningitis B al calendari vacunal de tots els nens.

SEGON.- Sol·licitar a la Conselleria de Salut que aquesta vacuna sigui finançada per la Generalitat de Catalunya i/o l’organisme corresponent, durant el curs vigent.

TERCER.- Que es continuï avançant en l’establiment de un calendari i un registre vacunal únic per a totes les Comunitats Autònomes.

QUART.- Sol·licitar a la Conselleria de Salut i a l’ICS que es revisin certs protocols i es garanteixi el trasllat d’instruccions ràpides i precises als professionals sanitaris, en coherència amb les mesures de política sanitària i amb la informació subministrada a l’opinió pública.

CINQUÈ.- Que els responsables de les administracions sanitàries considerin la immunització una prioritat sanitària nacional, i com a tal, n’assegurin la disponibilitat

SISÈ.- Donar traslladat al Ministeri de Salut, a la Conselleria de Salut, a la Conselleria d’Economia i Coneixement, a l’ICS, als sindicats sanitaris de referència de Catalunya, a la CONFAVC, a la FAVL’H i a les Associacions de Pares i Mares de l’Hospitalet.