Nº 14 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 23 d’octubre de 2018.

Presentada conjuntament per PSC, CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}

Aprovada. Unanimitat

MOCIÓ PER ADHERIR-SE AL MANIFEST, SOL·LICITANT QUE L’ACADÈMIA SUECA MODIFIQUI LES SEVES NORMES I ATORGUI A FEDERICO GARCÍA LORCA EL PREMI NOBEL DE LITERATURA A TÍTOL PÒSTUM.

El poeta i dramaturg Federico García Lorca va néixer a Fuente Vaqueros el 5 de juny del 1.898, aquest any es compleix el seu 120è aniversari. Un nombrós grup d’intel·lectuals i artistes ha presentat un manifest per demanar a l’Acadèmia Sueca que concedeixi el Premi Nobel de Literatura a Federico García Lorca a títol pòstum.

El nostre Ajuntament, a través d’aquesta moció incorpora la seva signatura a aquesta petició, en nom del nostre municipi. Ens adrecem a l’Acadèmia Sueca per tal que estudiï la possibilitat d’atorgar el Premi Nobel de Literatura al poeta espanyol Federico García Lorca.

Sol·licitem respectuosament als acadèmics suecs que modifiquin les normes per les que es regeixen els Premis Nobel actualment en no contemplar la concessió a persones difuntes a títol pòstum. Demanem que es valori la vida d’una persona extraordinària, que va escriure unes obres excepcionals i que va trobar la mort en circumstàncies extraordinàries.

L’obra de Federico García Lorca conté poesia, teatre i narrativa i ocupa 4316 pàgines. La Generació del 27, de la qual va ser integrant el poeta granadí, va formar part d’una època daurada de la cultura espanyola, no només en la literatura, sinó amb figures del cinema com Luis Buñuel, o de les arts plàstiques com Dalí o Picasso, i que es va veure truncada per la guerra i la dictadura franquista.

A Federico García Lorca el van afusellar la matinada del 18 d’agost del 1936, en el barranc de Víznar, junt amb dos banderillers i un mestre d’escola. L’ordre per a la seva execució va partir del general Queipo de Llano, que va dir al governador de Granada “dadle café, mucho café”, consigna que significava l’ordre d’execució per a les víctimes de la repressió feixista. Va morir Lorca a la seva terra de Granada, on havia anat a trobar seguretat i protecció. Van segar la vida del poeta més conegut i popular d’Espanya, quan Federico García Lorca tenia poc més de 38 anys, és a dir, en plena maduresa creativa.

No hi ha conversa sobre Federico García Lorca que no conclogui amb la seguretat que, d’haver viscut, hauria assolit el Premi Nobel de Literatura. Quatre escriptors i poetes als que els va ser concedit el Premi Nobel: Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Gabriel García Márquez i Pablo Neruda, van fer referència a Federico García Lorca en el seu discurs d’acceptació del premi.

Una gran artista xilena, la Violeta Parra, va dedicar-li aquestes paraules:

Así el mundo quedó en duelo

Y está llorando a porfía

Por Federico García

Con un doliente pañuelo

No pueden hallar consuelo

Las almas con tal hazaña

Qué luto para la España

Qué vergüenza en el planeta

De haber matado un poeta

Nacido de sus entrañas.

“Un río de sangre”-Violeta Parra

Era Federico un andaluz de Fuente Vaqueros, un pueblo en la Vega de Granada bañado por el río Genil, río al que dedica uno de sus poemas más universales… Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido.

“La casada infiel”

També en l’obra d’aquest poeta universal està present el món dels gitanos, per exemple, el “Romancero gitano” en el seu romanç “Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla”, ens explica la primera de dues aventures del gitano Antonio Torres Heredia. En un discurs amb motiu d’inauguració de la biblioteca de Font Vaquers, titulat “Medio pan y un libro”, Federico parla del gana física que es pot combatre amb mig pa o mitja fruita, però i el gana de cultura i la gana de coneixement. Un escriptor rus quan estava detingut a Sibèria, envoltat d’estepes nevades, demanava a la seva família llibres, molts llibres, per tenir escala i elevar el seu esperit per veure més alt, més clar i més lluny.

La guerra, la revolta dels militars feixistes contra la República va comptar amb el suport de Hitler i de Mussolini al general Franco, en el que va ser un assaig de la II Guerra Mundial on els nazis van ocupar Europa, on el poble suec va combatre contra el nazisme en defensa de les seves llibertats i de la seva sobirania com a país. Seria un missatge molt positiu i que rebrien totes les persones que encara continuen, amb el propi Federico, enterrats en fosses comunes.

En reconeixement d’un extraordinari i superb escriptor, perquè la seva obra segueix viva, cada tres minuts al món es representa una obra seva, s’han traduït els seus llibres a tots els idiomes del món, del planeta. Reuneix totes les condicions per rebre el premi Nobel de Literatura a títol pòstum.

Lorca representa la tolerància, la convivència, els valors republicans des del principi. Una prova evident de l’estima i admiració del poble vers Federico és que no hi ha poble ni ciutat a tota Espanya que no tingui un carrer, una plaça, un centre escolar, una biblioteca amb el seu nom. Això significa que Federico García Lorca és universal, de totes i de tots.

El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, a proposta del grups polítics municipals PSC-PM i ICV-EUIA-PIRATES-E acorda:

PRIMER.- Adherir-se al manifest adjunt, sol·licitant que l’Acadèmia Sueca modifiqui les seves normes i atorgui a Federico García Lorca el Premi Nobel de Literatura a títol pòstum.

SEGON.- Fer arribar el contingut d’aquest acord a l’ambaixada sueca a Madrid, sol·licitant el trasllat a l’Acadèmia Sueca.

TERCER-. Instar el govern municipal per homenatjar a Federico García Lorca al municipi de L’Hospitalet, bé dedicant-li un monument a la ciutat, bé portant a terme un cicle d’activitats culturals o qualsevol altra mesura de reconeixement i divulgació de la seva obra.

QUART-. Dels acords que conté la present moció es farà trasllat al Ministeri de Cultura i Esport, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, al moviment associatiu de la ciutat, i a nobelparafederico@gmail.com, http://nobelparafederico.blogspot.com/.


ANNEX: MANIFIESTO PARA QUE SE CONCEDA EL PREMIO NOBEL DE LITERATURA A FEDERICO GARCÍA LORCA A TÍTULO PÓSTUMO

Los abajo firmantes se dirigen respetuosamente a la Academia Sueca a fin de recabar el premio Nobel de Literatura para el escritor español Federico García Lorca.

Conscientes de que las actuales normas no prevén la concesión a título póstumo, nos atrevemos, a pesar de todo, a solicitar el premio, que consideramos justo en este caso y en otros de literatos ya fallecidos, por lo cual solicitamos un cambio en las normas de concesión vigentes hasta el momento.

García Lorca es un poeta y dramaturgo universal, no tanto por su muerte trágica, a manos de los rebeldes franquistas en agosto de 1936, cuanto por la calidad de su obra y su repercusión general. El premio, por tanto, tendría una trascendencia literaria en primera instancia, pero a la vez no se nos oculta que sería también una respuesta, desde la defensa de los Derechos Humanos y la vida, al terrible asesinato de un ciudadano que legítimamente luchó por la Segunda República y por las ideas de progreso, comprometiendo su nombre y su carrera en actos y suscripción de manifiestos que probaban su compromiso cierto a favor de la libertad y contra el fascismo.

García Lorca, aunque muerto físicamente, es un poeta de muerte imposible. Lo asesinaron hace más de ochenta años, pero sus restos aún no han aparecido. Eso sí, él y su obra han reaparecido en todas las universidades, institutos y escuelas del mundo. Es unos de los autores universales más populares y más leídos.

Además, en estos tiempos de despertar del movimiento feminista, no podemos olvidar el innegable compromiso de Federico con la causa de la liberación de las mujeres, su apuesta por la igualdad entre sexos en una época y un país dominados por el patriarcado, el clero y la reacción. Lorca dedicó gran parte de su teatro a denunciar la opresión sufrida por la mujer rural andaluza, víctima eterna de la miseria y del machismo, en el hogar y en el campo, sometida a una doble tiranía que todavía no se ha erradicado.

La Academia Sueca puede hacer una excepción para reconocer la trayectoria de una persona excepcional, símbolo inmortal del diálogo entre la literatura y la sociedad civil.

Al cumplirse el 120 aniversario de su nacimiento, pedimos el Nobel de Literatura para Federico García Lorca, el escritor granadino que sigue traspasando fronteras y conquistando el corazón de millones de lectores. Sus asesinos nunca consiguieron acallar su voz, la voz libre de un demócrata enamorado de su pueblo y de todos los marginados de la tierra.