Moció en commemoració del 28 de juny, día de l’orgull LGTBI

Home/Mocions/Moció en commemoració del 28 de juny, día de l’orgull LGTBI

Moció en commemoració del 28 de juny, día de l’orgull LGTBI

Nº 37 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 26 de juny de 2018.

Presentada CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}

APROVADA. Acords 1, 3 i 6 per unanimitat. 2, 3 I 5 tots a favor menys abstenció PP i 1 no adscrit. 7 tots a favor menys abstenció PP.

MOCIÓ PEL DIA DE L’ORGULL LÈSBIC, GAI, TRANS, BISEXUAL I INTERSEXUAL (LGTBI)

El dia 28 de juny celebrem l’Orgull de la diversitat sexual, familiar i de gènere. Aquest dia de l’any 1969 van produir-se diverses revoltes a Stonewall (EE.UU.) per denunciar la criminalització a la qual estaven sotmeses les persones LGTBI. Aquelles revoltes van suposar l’inici del moviment contemporani per la igualtat i la dignitat de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. I des d’aquell moment, cada any, moltes ciutats arreu el món commemoren aquest dia per reivindicar els drets, la dignitat i la igualtat  per a lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.

Aquest 2018 volem posar de manifest la situació de les persones refugiades LGTBI. Persones que han de marxar dels seus països d’origen on se’ls persegueix, discrimina i són objecte de violència pel sol fet de la seva orientació sexual o identitat i expressió de gènere. Malgrat la protecció internacional i la que els reconeix l’Estat espanyol que va incloure l’any 2009 la orientació sexual com a motiu explícit de reconeixement de la condició de refugiat en la Llei 12/2009; les entitats especialitzades alerten de l’escàs nombre de resolucions d’asil favorables en casos de persones que fugen d’una persecució per motius d’orientació sexual o identitat i expressió de gènere en el seu país d’origen.

A Catalunya, i tot i ser ser un país capdavanter en reconèixer drets legals a lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals queda molt camí per recórrer cap a la igualtat real.

És necessari el reconeixement a tots aquells sectors vinculats a les lluites socials, per ser els i les màximes responsables de que ara mateix existeixin certs drets reconeguts a les persones LGTBI. Cal reconèixer també l’existència d’iniciatives de les diverses administracions públiques, des de l’àmbit municipal a l’europeu que tenen com a objectiu un compromís amb la lluita col·lectiva per la igualtat i la llibertat de tota la ciutadania.

No obstant això, l’assetjament que les persones LGTBI continuen patint a les aules, la discriminació al treball i l’exclusió de serveis públics (especialment sanitaris) són alguns exemples de situacions de desigualtat amb les que continuem trobant-nos.

Les persones LGTBI pateixen rebuig i discriminació només pel fet de ser com són, fruit d’una societat heteronormativa, monosexista i patriarcal que castiga a qui surt de l’heteronorma. Així reivindiquem que cada persona ha de viure conforme al seu sentir per garantir una societat més igualitària, lliure i inclusiva amb totes les realitats.

A Catalunya ja vam donar un pas important amb La Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia aprovada el 2 d’octubre de 2014 al Parlament de Catalunya. Quatre anys després, és urgent el seu desplegament i aplicació efectiva per tal de sancionar totes aquelles actituds discriminatòries i violentes que dia rere dia pateixen les persones LGBTI al nostre país.

Pel que fa al fet trans cal abordar-lo des d’una perspectiva holística (sanitària, educativa, laboral, etc.) que elimini completament qualsevol referència patologitzant i atorgui el ple dret a la identificació sense necessitat d’aval professional de cap tipus.

Qualsevol dona, independentment de la seva orientació sexual, ha de tenir dret a la maternitat. S’ha de posar fi a la discriminació en l’accés als tractaments de reproducció assistida a través de la sanitat pública. És un dret emparat per la llei i no pot ser manllevat pel fet de no tenir com a parella un home.

Des de les institucions hem de seguir treballant en pro de la igualtat legal, social i de facto entre totes les persones. Cal impedir que les conviccions morals o ideològiques individuals segueixin posant entrebancs a l’avenç de la igualtat, que és el camí de la democràcia. Tot i que la igualtat legal és ja una realitat generalitzada, la igualtat social i real del col·lectiu LGTBI és encara una assignatura pendent que cal abordar amb urgència i decisió.

Els municipis són els espais més propers a la ciutadania, i per això han de jugar un paper cabdal en la normalització del col·lectiu LGTBI, sent un referent d’integració i lluita contra la discriminació. Per això, el compromís del municipalisme és imprescindible per tal de donar resposta a la població LGTBI en tot allò que sigui de la seva competència.

Per tot això, amb motiu del dia de l’Orgull LGTBI, hem de promoure accions per aconseguir arribar a la fi de la carrera per la igualtat i la no discriminació de les persones LGTBI.

El Ple, a proposta del Grup Polític Municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E acorda:

PRIMER.- Instar al govern municipal a posar en marxa mesures per a promoure el respecte cap a la diversitat sexual i de gènere en l’àmbit educatiu, familiar i festiu.

SEGON.- Instar al Ministeri de Sanitat a que retorni a la cartera de serveis bàsics el dret a l’accés a la reproducció assistida per a parelles de dones i dones sense parella.

TERCER.- Exigir al Govern de l’Estat que compleixi amb els acords davant la UE del 2015 per a l’acollida de les 17.337 persones refugiades, així com l’especial atenció per facilitar el procés de sol·licitud d’asil de les persones refugiades LGTBI. Per facilitar-ho, aquest Ajuntament s’ofereix a col·laborar de forma activa en el procés d’obertura de places de refugiats i en el desenvolupament del Programa estatal de Refugi.

QUART.- Elevar la petició als governs estatal i de la Generalitat de Catalunya de pressionar a les institucions europees i internacionals per tal de perseguir els delictes d’odi i violència que pateixen les persones LGBTI arreu del món.

CINQUÈ.- Donar suport a l’associacionisme LGTBI a través de la realització conjunta d’accions de sensibilització, especialment en l’àmbit infantil i juvenil.

SISÈ.- Penjar, amb motiu del dia de l’Orgull LGTBI, la bandera de l’arc de sant martí al balcó de l’Ajuntament.

SETÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a l’Observatori contra l’Homofòbia, el Departament de Treball, Afers Socials, Benestar Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya i als grups polítics del Parlament de Catalunya, i a les entitats locals que han treballat i treballen pels drets del col·lectiu LGTBI.

 

 

Leave A Comment