Nº 25 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 22 de maig de 2018.

Presentada CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}

 

MOCIÓ PER RECUPERAR LA GESTIÓ PER L’ICS DE L’ATENCIÓ PRIMARIA DE SALUT I L’HOSPITAL GENERAL I PEL RETORN DE L’HOSPITAL GENERAL COM A CENTRE DE REFERÈNCIA A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

L’anomenat Hospital de la Creu Roja de L’Hospitalet es va inaugurar en 1971 per donar assistència sanitària a la nostra ciutat. En 1991 es constitueix un acord entre Creu Roja Espanyola i la Generalitat de Catalunya, el Consorci per la Gestió de L’Hospital de la Creu Roja amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya. L’any 2002 es va aprovar una última modificació dels Estatuts del Consorci que va passar a denominar-se Consorci Sanitari Integral i el Centre hospitalari Hospital General de L’Hospitalet.

Aquesta nova situació va afectar directament als ambulatoris de Collblanc i La Torrassa que passaven a ser gestionats per l’esmentat consorci, fet que va generar rebuig i alarma a amplis sectors socials, que consideraven que es canviava a un model de gestió amb criteris empresarials que comportava reducció del personal d’atenció sanitària i un empitjorament en la qualitat de l’assistència de les persones usuàries.

Van ser nombroses les mobilitzacions ciutadanes convocades pel Moviment Veïnal, la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de L’Hospitalet i personal sanitari dels centres afectats. La més multitudinària la manifestació des del barri de Collblanc fins al Departament de Sanitat exigint la gestió exclusiva de l’atenció primària per part de l’ICS (Institut Català de Salut). Aquestes mobilitzacions van rebre suport majoritari dels grups municipals amb l’aprovació d’una moció al Ple de Juny de 2002 que assolia les demandes de la ciutadania i dels treballadors i treballadores.

Malauradament el temps ha donat la raó a les mobilitzacions de veïns i veïnes i personal laboral sanitari. Tant en la gestió dels ambulatoris com en la de l’Hospital General han primat les retallades en personal minvant considerablement la qualitat del servei, amb llargues llistes d’espera a l’atenció primària i en atenció hospitalària.

L’any 2006 un projecte per traslladar l’Hospital General a un nou edifici en terrenys de Can Rigal va generar esperança de recuperar la gestió en la xarxa de l’ICS i millorar les condicions laborals i l’atenció als usuaris. Un projecte que va quedar en no res. El canvi de govern en la Generalitat va precipitar un seguit de decisions que van empitjorar la situació de l’atenció sanitària en general i especialment a la zona Nord. L’Hospital General va ser progressivament desmantellat, reduït a intervencions sense hospitalització o per a malalties de curta estada i més de la meitat de la població de la nostra ciutat obligada a desplaçar-se al centre designat de referència l’Hospital Moisés Broggi de Sant Joan Despí. Un hospital destinat a atendre la població del Baix Llobregat, desbordat en assolir l’atenció de 150.000 pacients més, derivats de L’Hospitalet de Llobregat.

Atès que la sanitat pública és un servei públic bàsic i irrenunciable adreçat al conjunt de la ciutadania.

Atès que resulta incomprensible que la segona ciutat de Catalunya tingui com Hospital de referència un centre en altre municipi i que part de l’assistència d’atenció primària no sigui de gestió de l’ICS (Institut Català de Salut).

Atès que el moviment veïnal de L’Hospitalet continua mobilitzant-se en defensa del sistema públic de salut, reclamant les millores necessàries en infraestructures i en personal sanitari perquè aquest servei sigui públic universal i de qualitat.

El Ple, a proposta del Grup Polític Municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E acorda:

PRIMER.- Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a recuperar la gestió de l’ICS (Institut Català de Salut) de l’Hospital General de L’Hospitalet.

SEGON.- Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a realitzar les millores necessàries en infraestructures i en personal sanitari, tant en l’edifici actual o en un altre de nova construcció, perquè l’Hospital General torni a ser l’hospital de referència a la ciutat de L’Hospitalet.

TERCER.- Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a realitzar les millores necessàries en infraestructures i en personal sanitari a l’Hospital de Bellvitge per designar-lo com hospital de referència de tota la població de L’Hospitalet de Llobregat fins a l’adequació de l’Hospital General com a centre de referència de la Zona Nord.

QUART.- Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a recuperar la gestió per l’ICS (Institut Català de Salut) de totes les Àrees Bàsiques de Salut i Centres d’atenció primària de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.

CINQUÈ.- Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a realitzar les millores necessàries en infraestructures i en personal sanitari de les Àrees Bàsiques de Salut i Centres d’atenció primària de la ciutat i assolir la qualitat en el servei que mereixen els nostres veïns i veïnes.

SISÈ.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’Institut Català de la Salut, al Consorci Sanitari Integral de L’Hospitalet, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació d’Associacions de Veïns de L’Hospitalet, a les centrals sindicals de L’Hospitalet.