Nº 25 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 28 de novembre de 2017.

Presentada conjuntament per C’s, CanviemLH, PP, ERC, CIU i CUP-PA.

Aprovada. PSC i No ads. en contra.

 

 

MOCIÓ PER DEPURAR RESPONSABILITATS PER LA MORT DEL PI DE LA REMUNTA.

Atès que el pi blanc (Pinus halepensis), anomenat “Pi blanc de La Remunta”, que es trobava situat dins de la zona afectada per l’anomenada ARE de la Remunta, va veure afectada la seva integritat i a mort a causa de la planificació i gestió impulsada pel govern del PSC.

Atès que el “Pi blanc de La Remunta” es trobava situat a les coordenades UTM 31N (ED50) X:424132 y:4579490 altitud: 27 msnm, dins l’àrea de la parcel•la 4 de l’Àrea Residencial estratègica de la Remunta, amb qualificació clau 18 (Residencial Plurifamiliar i Terciari de Volumetria Específica). L’àrea d’influència de l’arbre afectava principalment la finca 4C amb una superfície de 962.70m2, de titularitat de la Generalitat de Catalunya. També afectava, parcialment, la finca 4B amb una superfície de 1244.85m2, de titularitat compartida entre el Consorci de la Gran Via (28,57%), l’Ajuntament (16,35%+20,13%) i l’Agència estatal d’Administració tributaria (34,96%). També afectava, parcialment, la finca 4D amb una superfície de 1246.50m2, de titularitat del Consorci de la Gran Via.

Atès que al “Pi blanc de La Remunta” se li estimava una edat entre els 160 i els 200 anys, fet que el convertia en l’arbre més vell del terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat documentat fins l’actualitat. Aquesta edat a estat sobradament comprovada com a certa després de la tala de l’arbre, comptant amb més de 160 anells de creixement.

Atès que la protecció del “Pi blanc de La Remunta” era competència municipal [Decret 47/1988, 9 de juny] tal com va comunicar a aquest Ajuntament la “Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat” de la Generalitat de Catalunya quan es va trametre còpia de l’escrit de l’Associació per la defensa del Patrimoni de L’Hospitalet “Perseu” sobre el “Pi de la Remunta” (referència número: 0152S/6192/2014) a data del 07/07/2014.

Atès que el projecte urbanístic de l’ARE de la Remunta no va tenir en compte la realitat física, patrimonial i natural de la zona del “Pi blanc de La Remunta” i no va incloure mecanismes de participació amb les entitats especialitzades en patrimoni i història de la ciutat.

Atès que el govern municipal i els responsables del Consorci de la Gran Via, autors del planejament urbanístic, van descartar, des del principi del projecte, tot tipus d’actuació de trasplantament i trasllat del “Pi de La Remunta” per ser causa segura de mort degut a les característiques de l’arbre. Aquesta idea va ser manifestada pels responsables del consorci en les diferents visites als terrenys realitzades en motiu de la reivindicació de la plataforma “Protegim el Canal de la Infanta” dels dies 18 de juliol i 25 de novembre 2012 així com en diversos informes de biòlegs que negaven la viabilitat d’un trasplantament.
Atès que una operació de trasllat i trasplantament d’un arbre d’aquestes característiques implicava la mort pel “Pi blanc de La Remunta” degut a la seva edat, el seu estat de conservació i les especials característiques d’arrelament de l’arbre.

Atès que l’actual govern municipal, durant l’èxit del procés de recollida de signatures a favor de la conservació del “Pi blanc de La Remunta”, va decidir canviar el seu criteri inicial de no trasplantar l’arbre, manifestant repetidament la seva voluntat de procedir al trasllat i trasplantament del pi anteposant la construcció dels edificis projectats a la protecció i conservació del patrimoni natural de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, negant-se a adoptar solucions alternatives que compatibilitzaven la construcció d’habitatges amb la conservació in situ de l’arbre.

Atès que diferents grups municipals que defensaven la conservació i protecció in situ del Pi de la Remunta van advertir que l’operació de trasllat del pi era una operació que faria una despesa de fons públics inútil que acabaria amb la vida de l’arbre.
Atès que l’operació de trasllat del Pi ha provocat la seva mort, i que es va fer despesa de diners públics per evitar la foto de l’arbre tallat que podia donar mala premsa al govern municipal.

Per tot això, els grups municipals de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía, ICV-EUIA-PIRATES-E, PP, ERC, CiU i CUP-Poble Actiu proposen al ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat l’adopció dels següents acords:

PRIMER.‐ Instar al govern municipal a depurar responsabilitats a les àrees de gestió municipals corresponents i al Consorci per a la Reforma de la Gran Via per la nefasta planificació i gestió envers el Pi de la Remunta, entenent que la despesa del trasllat de l’arbre només va respondre a l’interès propagandístic del partit del govern i no a l’interès general de la ciutat.

SEGON.‐ Donar trasllat d’aquests acords al Consorci per a la Reforma de la Gran Via, al Centre d’Estudis de L’Hospitalet, l’Associació per la defensa del Patrimoni de L’Hospitalet- Perseu, a l’Ateneu de Cultura Popular, a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes, l’Associació Ecologista La Saboga i l’Associació de Veïns i Veïnes del centre.