Moció per la retirada de la prova pilot de reducció horaria als CAPs

Home/Mocions/Moció per la retirada de la prova pilot de reducció horaria als CAPs

Moció per la retirada de la prova pilot de reducció horaria als CAPs

Nº 41 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 24 de juliol de 2018.

Presentada CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}

APROVADA. ERC en contra al punt 1. Resta de punts per unanimitat.

MOCIÓ PER DEMANAR LA RETIRADA DE LA PROVA PILOT DE REDUCCIÓ HORARIA ALS CENTRES DE SALUT DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE CATALUNYA.

Atès que a la Marea Blanca de Catalunya els hi acaba d’arribar una notícia que els hi resulta molt i molt preocupant. La Consellera Alba Vergés ha anunciat un pla pilot per aplicar mesures de reforma horària en els centres sanitaris. Tot i que encara està en estudi, el nou horari podria consistir en obrir els Centres d’Atenció Primària de 8 del matí a les 5 de la tarda per a l’atenció regular i a partir d’aquesta hora fins a les 8 del vespre atendre només urgències.

Atès que aquesta mesura es pren amb l’argument que no es troben metges ni pediatres per substituir les absències per vacances, formació dels professionals, malalties, etc…, i per caminar cap a un horari més en consonància amb els horaris europeus que faciliti la conciliació laboral i familiar dels treballadors i treballadores sanitaris.

Atès que per a la Marea Blanca de Catalunya aquest canvi, en un moment què l’Atenció Primària està totalment precaritzada i amb símptomes evidents de col·lapse, seria el cop definitiu per a una reducció encoberta de personal i una reducció del temps de consulta directa a les persones i, conseqüentment, un augment de les llistes d’espera que ja actualment són intolerables per una Atenció Primària de qualitat.

Atès que cal tenir en compte que en els centres no hi ha espai suficient perquè cada professional tingui una consulta en horari de 9 a 17 hores, cosa que a la pràctica suposarà una reducció de les visites que es puguin fer.

Atès que les persones que treballen en horaris de matí i tenen problemes per anar al CAP quan ho necessiten, i els infants i joves escolaritzats serien els més afectats per la reducció horària. Mantenir consultes per atenció continuada fins les 20 h. no és una solució perquè es perdria el professional de referència, tan important en l’atenció primària.

Atès que la conciliació familiar dels treballadors sanitaris és important però no es pot fer unilateralment, sense que hi hagi un canvi global d’horaris en tota la societat i sense adequar les infraestructures. També és important distribuir de forma igualitària entre els treballadors els torns de tarda per tal que no recaiguin en els que tenen condicions més precàries.

Atès que entenem que de portar-se a terme seria una retallada més al nostre Sistema Sanitari Públic i específicament a la l’Atenció Primària que comportaria un pas més en el seu desmantellament.

Atès que davant la manca de professionals no s’han de tancar serveis sinó posar en marxa polítiques actives de contractació, de dignificació de les condicions de treball i d’incentivació econòmica que facin atractiu el treball en l’Atenció Primària, perquè tenim prou professionals formats a les nostres universitats per cobrir les places vacants. Una dignificació que cal estendre a tot el nostre sistema sanitari públic.

Atès que desconeixem quins son els estudis que avalen els plans pilots. Desconeixem si s’ha avaluat l’impacte que aquestes mesures podrien provocar en el nostre sistema sanitari així com també la seva valoració econòmica. Entenem que la modificació horària tal com s’està plantejant suposaria un increment automàtic del volum d’assistència als serveis d’urgència tant dels CUAP’s com dels centres hospitalaris, afegint sobrecarrega a uns serveis ja col·lapsats i a uns professionals al límit.

Per tot això el Ple, a proposta del Grup Polític Municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E acorda:

PRIMER.- Demanar a la consellera de salut de la generalitat de Catalunya la retirada de la prova pilot per la reducció horària als centres de salut de l’atenció primària de Catalunya.

SEGON.- Obrir un procés participatiu amb la ciutadania, forces polítiques, sindicals i socials per fer de l`atenció primària l’eix vertebrador de la sanitat publica a Catalunya.

TERCER.- Enviar aquets acords al departament de salut ,els grups parlamentaris del Parlament, Associació i federació de Municipis de Catalunya, Sindicats, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes i a la Marea Blanca.

Leave A Comment