Nº 19 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 27 de novembre de 2018.

Presentada conjuntament per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}, ERC, CIU i CUP-PA

 APROVADA. 

MOCIÓ PER A LA SUSPENSIÓ DE LA VENDA D’ARMES ESPANYOLES A LA COALICIÓ SAUDITA QUE INTERVÉ AL CONFLICTE DEL IEMEN.

Des de març del 2015 fins a de juliol de 2018, la coalició internacional encapçalada per l’Aràbia Saudita que opera a la guerra del Iemen ha dut a terme més de 18.000 bombardejos amb armes subministrades per diversos països, i ha comès desenes de presumptes crims de guerra duent a terme atacs deliberats i indiscriminats contra objectius civils, com ara: escoles, hospitals, mesquites, fàbriques, mercats, noces i funerals.

A l’informe d’agost del 2018, el Consell de Drets Humans de l’ONU recomana a la comunitat internacional «abstenir-se de subministrar armes que podrien ser utilitzades a la guerra del Iemen», ja totes les parts en el conflicte armat del Iemen han comès amb impunitat violacions greus del dret internacional.

El cost humà del conflicte del Iemen, en els més de tres anys i mig que dura, ha estat qualificat per l’ONU des de març de 2017 com la catàstrofe humanitària més gran de l’actualitat. Segons Nacions Unides, fins a gener de 2018, en el conflicte del Iemen havien mort almenys 6.000 civils, més de 50.000 han resultat ferits i hi ha tres milions de persones desplaçades internes. D’una població de 29,3 milions de persones, més de 22 milions necessiten ajuda humanitària per cobrir les seves necessitats bàsiques, 11 milions en una situació d’extrema necessitat. Una crisi exacerbada pel bloqueig marítim imposat per part de la coalició saudita, que constitueix una greu infracció del dret internacional humanitari.

Entre 2015 i 2017, malgrat el risc de ser còmplice de la comissió de crims de dret internacional, l’Estat espanyol va exportar armes a l’Aràbia Saudita per valor de 932 milions d’euros i va autoritzar l’exportació d’armes per valor de 1.235 milions d’euros. És necessari que Espanya adopti mesures significatives per sumar-se a la creixent llista de països que apliquen ja des de fa mesos mesures restrictives i no autoritzen ni exporten armes que es puguin utilitzar en el conflicte del Iemen.

Per aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, a proposta dels grups municipals ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC, CiU i CUP-Poble Actiu, acorda:

PRIMER.- Instar el Govern espanyol a suspendre la transferència d’armes i denegar les autoritzacions d’exportacions d’armes a l’Aràbia Saudita que podrien ser utilitzades en el conflicte del Iemen, almenys mentre no es tingui informació de fonts fiables o mentre es mantingui un risc substancial que aquestes es puguin utilitzar per cometre o facilitar la comissió de violacions greus del dret internacional dels drets humans o del dret internacional humanitari.

SEGON.- Traslladar aquest acord al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, als grups polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés i del Senat, la Presidència i Vicepresidència del Govern espanyol, així com als Ministeris d’Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, Indústria, Comerç i Turisme, Defensa, Interior i Hisenda, a més de la Secretària d’Estat de Comerç que presideix la Junta Interministerial que regula el comerç d’armes espanyol, al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors de la Generalitat, al Consell de Solidaritat i Cooperació, a Amnistia Internacional, Greenpeace, Save the Children i Oxfam Intermón.