Moció per definir els úsos de la plaça del cirque du soleil amb participació

Home/Mocions/Moció per definir els úsos de la plaça del cirque du soleil amb participació

Moció per definir els úsos de la plaça del cirque du soleil amb participació

Nº 42 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 24 de juliol de 2018.

Presentada CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}

REBUTJADA. En contra PSC, 2 No adscrits. Abstenció PP, i 1 No adscrit.

MOCIÓ PER UN PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE ELS USOS DEL SOLAR ENTRE TRAVESSIA INDUSTRIAL I EL CARRER DE LA FEIXA LLARGA.

 Atès que l’Ajuntament de L’Hospitalet  amb data 21 de setembre de 2016 va signar amb Tourin Shows Gaïa Luxembourg S.A , més coneguda com a Circ du Soleil una declaració d’intencions per l’arrendament d’un espai a l’Hospitalet de Llobregat per les representacions d’aquesta multinacional del circ, fins l’any 2030, sense perjudici de poder instal·lar-se en qualsevol altre lloc si així ho estimés l’esmentada multinacional.

Atès que el lloc arrendat va ser un solar de 19.000 metres quadrats entre Travessia industrial i el carrer de Feixa Llarga, en el qual s’ubicava el viver municipal, per un cost aproximat de 150.000€ pel període de representació estipulat en cada estada.

Atès que en el Ple Municipal  del 28 de febrer de 2017 es va aprovar amb vots a favor de PSC, ERC i no adscrits, amb el vot en contra dels Grups Municipals de Ciutadans, ICV-EUIA-PIRATES-E, CUP-PA i l’abstenció de PP i CiU un expedient de modificació de crèdit en modalitat de crèdit extraordinari que incloïa l’adequació de la parcel·la entre Travessia industrial i el carrer de Feixa Llarga per la ubicació del Circ du Soleil per un total de 1.250.000€ que es va traduir en una planxa de formigó i asfalt amb ancoratges especials per a les carpes del circ.

Atès que aquesta planxa de formigó i asfalt va quedar deserta quan el Circ du Soleil va terminar les representacions el passat mes de maig, sense cap tipus d’utilització prevista.

Atès que veïns i veïnes del barri de Bellvitge demanen un procés participatiu per decidir els usos que podrien acollir aquest espai per intentar, en la mida del possible, donar-li un cert retorn social a l’elevada despesa econòmica que l’Ajuntament va efectuar per facilitar l’estada del Circ du Soleil i que no podrà recuperar amb les estades d’aquesta multinacional de l’espectacle.

El Ple, a proposta del Grup Polític Municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E acorda:

PRIMER.- Iniciar un procés participatiu amb els veïns i veïnes del barri de Bellvitge per decidir els usos de l’espai entre Travessia industrial i el carrer de Feixa Llarga.

SEGON.- Donar trasllat dels acords a l’Associació de Veïns i Veïnes de Bellvitge, a l’AVVIB, a la FAVLH i als consellers i conselleres del Districte VI i a la junta de personal de l’hospital de Bellvitge.

Leave A Comment