El govern abandona el Patrimoni de la ciutat. De Can Trinxet i al Castell de Bellvís

Des de CanviemLH portem anys defensant la necessitat de consolidar i potenciar el patrimoni de la ciutat. Edificis i elements protegits per llei, referents cabdals  per entendre la configuració i la història de la nostra ciutat i potencials elements dinamitzadors per crear nous equipaments públics que donin serveis i nous espais a la ciutadania.

Trobem diversos edificis patrimonials protegits de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat es troben en un estat de conservació precari, abandonat des de fa molts anys als efectes del pas del temps i del clima, agravant les patologies existents en els edificis i arribant al punt de col·lapse en alguns casos, com les restes del canal de la Infanta, el pi de la Remunta, Godó i Tries, Germans Albert, Cosme Toda, Can Rigalt, Cal Masover nou, Cal Trabal, Ca l’esquerrer, la Torre Gran i un llarg etcètera. Edificis i elements protegits en molts casos i candidats a protecció en altres.

A la ciutat hi ha vigent un Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni arquitectònic (PEPPA), pendent d’actualització des de fa ja 7 anys, que contempla la protecció del patrimoni arquitectònic de la ciutat i especifica els graus de protecció. Aquest Pla especial és d’obligat compliment i estableix la protecció de les diferents edificacions, conforme als seus valors i significació, però el govern ni l’actualitza ni l’aplica. Ho hem denunciat i demanat ja massa vegades.

El govern del PSC supedita la intervenció i la restauració del patrimoni en operacions urbanístiques al·legant que les plusvàlues recaptades es destinaran a la compra i/o restauració d’elements i edificis patrimonials de la ciutat. En massa ocasions trobem que un cop construïts tots els edificis nous i venuts tots els habitatges, els equipaments i els edificis patrimonials, total o parcialment, resten sense restaurar i sense transformar-se en els equipaments promesos en l’inici de la operació urbanística. Trobem el cas de la Godó i Tries a plaça Europa, Can Trinxet a Santa Eulàlia, la masia de la Remunta a la zona de l’ARE de la Remunta.

L’Ajuntament de L’Hospitalet ha de vetllar per la conservació del Patrimoni històric de la ciutat. Tornem a recordar al govern la necessitat i l’obligació de consolidar, protegir i difondre aquests elements reivindicats, que continuen en risc extrem en alguns casos com el de la Torre gran o el de Can Rigalt.

L’emergència pel mal estat ens obliga a posar el focus en dos elements concrets que revesteixen una urgència especial pel risc de desaparició per una banda, pel risc a la seguretat de la persones per altre banda i per dignitat i orgull del barri. Ens referim a les restes del Castell de Bellvís per una banda i a la fàbrica modernista de Can Trinxet per l’altre, dos edificis que corren risc de col·lapse (de fet Can Trinxet ja ha patit diversos esfondraments).

Lamentem que els edificis protegits propietat de l’Ajuntament estiguin en les condicions d’abandonament actual. Can Trinxet va passar a ser públic l’any 2000. L’Aleshores alcalde de L’Hospitalet de Llobregat Celestino Corbacho va declarar que “debemos abrir un periodo de reflexión sereno para determinar su uso”. El període de reflexió citat s’ha pres ja 17 anys de serenor i abandonament de l’edifici.

És per això, que el nostre grup municipal portava preparant fa uns mesos, i presenta al ple de juny de 2018, una moció al Ple municipal amb mesures urgents i propostes de futur per consolidar i potenciar el Patrimoni. Els fets ocorreguts amb l’últim esfondrament de Can Trinxet que ha posat en risc la integritat de veïns i veïnes i el mal estat generalitzat de les restes del Castell de Bellvís s’ha de solucionar ja!

Podeu trobar la moció de mesures urgents per Can Trinxet i el Castell de Bellvís al següent enllaç:

Descarrega la Moció