El grup municipal CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES-E} no signarà el Pacte Local per a l’Educació de L’Hospitalet.

Davant del text definitiu del Pacte Local per l’Educació, CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES} volem exposar que:

  • Valorem positivament el debat que s’ha fet i en el qual hem participat des del primer moment, per tal d’aportar les nostres propostes educatives. S’han fet moltes esmenes per tal d’enriquir el text i avançar cap a l’escola pública, inclusiva, gratuïta, democràtica i de qualitat. S’ha participat en tots els debats,
  • Valorem positivament que el Pacte recull el sistema d’immersió lingüística com element bàsic educatiu a tots els centres de la ciutat, demandes de moltes escoles i de les famílies amb alumnat que necessiten Centres d’Educació Especial.
  • Hem defensat el model de gestió de l’educació dut a terme a la ciutat durant les legislatures passades, però cada vegada hi ha més diferències de model educatiu de l’actual govern del PSC a la Ciutat i el model de CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}, i cal posar sobre la taula alguns dels debats que hem tingut durant aquest últim any. La proposta finalment reflectida al pacte no és el model de CanviemLH.

Finalment, CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES} no signem el Pacte local d’educació perquè no ens satisfà el text final ja que trobem a faltar alguns aspectes bàsics:

Per nosaltres és imprescindible que el model que ha de defensar 100% el govern de la ciutat és el model públic. La paraula «pública» no apareix en el títol del pacte. Per CanviemLH el pacte hauria de ser un Pacte Local per l’Educació Pública a L’Hospitalet de Llobregat.

  • La ciutat ja té prou desigualtat com perquè fomentem la doble xarxa de pública i concertada. Cal fer una aposta clara pel sistema educatiu públic i garantir que tot l’alumnat de la ciutat pot accedir a una plaça pública des dels 0 als 18 anys.
  • Per nosaltres és un element de desigualtat a la ciutat que convisquin diferents models horaris segons la titularitat del centre i on visqui l’alumnat.
  • Sobre l’educació Infantil de 0 a 3 anys, nosaltres apostem que sigui un servei de gestió pública al 100%. I que a més que s’ampliï la Xarxa Municipal, també es reculli altres espais de criança materna. Per nosaltres el Pacte era el moment per reclamar la Gestió pública.
  • El marc legal del pacte, la LEC (Llei d’educació Catalana) en que 100 per 100 no estem d’acord. CanviemLH ens vam abstenim en el preàmbul de la llei i ens posicionem en contra en un parell de títols, els que fan referència al servei educatiu i a les obligacions de les escoles concertades.
  • El model de FP (Formació Professional) del pacte aposta per continuar fomentant el model de ciutat que posa en primer lloc el benefici i no les necessitats reals de la ciutat i de les persones.

També cal destacar que la Generalitat i l’Ajuntament acaben de signar un conveni de col·laboració amb una incorporació molt parcial d’algunes de les mesures plantejades al Pacte. Entenem que aquest acord deixa en paper mullat el text del pacte.