Posicionament de CanviemLH {ICV-EUiA-PIRATES} sobre el PDU de Gran Via i la zona agrícola de Cal Trabal.

CanviemLH {ICV-EUiA-PIRATES} estem en contra del PDU (Pla Director Urbanístic) de la Gran Via, en la seva forma i en el seu fons, però això no vol dir que estiguem en contra de l’ordenació i planificació del territori. El PDU, tal com està plantejat actualment respon a una voluntat política merament estètica, a la voluntat de creació d’una façana «cool” de la ciutat, un aparador caríssim i buit de contingut que no té en compte les necessitats reals de la ciutat però sí l’ànim de lucre d’unes quantes empreses. És un dels últims intents d’edificar els últims terrenys lliures del municipi, Cal Trabal i Can Rigal, seguint el desenvolupament descontrolat i la necessitat malatissa de donar per acabada la consolidació de la ciutat típica de les polítiques urbanístiques del PSC LH.

Estem en contra de TOTS els blocs tal com estan plantejats en densitat i volumetria i en contra de què es construeixi a Cal Trabal (Sector 2 del PDU) i parcialment en contra del sector 3. Però no estem en contra de qualsevol tipus d’edificació al Sector 1. Hi ha tipologies d’edificació positives per a la zona. Una altra cosa és que aquestes construccions siguin prioritàries, que NO ho són, però que s’ordeni i planifiqui el territori de cara al futur, si es fa amb visió global de ciutat i amb criteris del bé comú (que no és el cas en aquest PDU i per això estem en contra), està bé.

Podeu consultar tota l’informació sobre el PDU Gran Via i la zona agrícola a l’apartat Salvem Cal Trabal de la nostra web.

Cal Trabal és actualment una zona marginada i maltractada per l’urbanisme i necessita intervenció per donar-li qualitat ambiental: Consolidació de la zona agrícola i incorporació al parc agrari, soterrament de línies elèctriques, talussos vegetals que facin d’amortiment de les vies ràpides, trasllat i/o soterrament de l’estació elèctrica, obertura i condicionament de camins al públic, il·luminació, restauració i potenciació de les masies com a equipaments, permeabilitat de la zona amb la ciutat existents, la millora de l’accessibilitat als dos hospitals, el soterrament total de la Gran Via (amb una solució de soterrament total i abastant els 2 km sencers que queden i no solament 400 m com contempla el PDU), el soterrament de les vies de rodalies, l’accés al riu Llobregat, la restauració de la casa gran, etc.

Un dels grans problemes del PDU actual és que planteja un model d’autofinançament molt perillós, basant la viabilitat econòmica del projecte exclusivament en les plusvàlues dels terrenys (foment de l’especulació) per pagar les suposades actuacions de millora sense cap tipus de finançament dels impostos que paguem entre tots i totes. Discrepem completament amb aquest model de finançament basat exclusivament en el totxo.

Volem la paralització d’aquest PDU i l’inici d’un procés participatiu ampli que vagi més enllà d’una consulta ciutadana tipus «PDU Sí o PDU No». Volem un concurs públic d’idees per a la zona que estigui basat en un estudi seriós, realista i pluridisciplinari de les necessitats del barri, de la ciutat i de l’àrea metropolitana en el qual es respectin les prioritats que portem defensant anys (zona agrícola, parc agrari, recuperació de masies, soterrament de vies, gran via i línies elèctriques, etc.). I que una part important del jurat d’aquest concurs públic d’idees sigui una consulta ciutadana al barri i a la ciutat.

Més enllà del PDU Gran Via, volem una moratòria urbanística per refer la planificació urbanística global de la ciutat de manera responsable, participativa i sostenible. Per nosaltres l’expansió de la ciutat ja està acabada (Cal Trabal i Can Rigal no s’han d’edificar) i s’ha deposar en marxa un procés de regeneració dels teixits urbans existents (zones verdes, residencials i industrials). Edificar nous espais d’oficines i industries quan tenim la plaça Europa sense acabar i polígons industrials consolidats buits a la ciutat ens sembla irresponsable i malbaratador dels recursos públics.

Podeu consultar tota l’informació sobre el PDU Gran Via i la zona agrícola a l’apartat Salvem Cal Trabal de la nostra web.

PDU Gran via Cal Trabal CanviemLH