CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES-E} presentem pregunta sobre incompliments ambientals del PDU Gran Via a la comissió Europea.

El grup municipal de CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES-E} ha elevat a la comissió europea una pregunta sobre els incompliments ambientals del Pla Director Urbanístic (PDU) Gran Via-Llobregat. Ernest Urtasun, del grup Verd, vehiculará la pregunta.

La comissió d’Urbanisme i territori de la Generalitat de Catalunya es troba en procés d’aprovació definitiva del pla director urbanístic (PDU) de Gran Via-Llobregat en el Municipi de L’Hospitalet de Llobregat.

La segona aprovació inicial d’aquest projecte planteja edificar més de 200.000 m2 en el sector conegut com a Cal Trabal, una important zona agrícola que concentra la major part de la biodiversitat del municipi i que està inclòs al catàleg internacional d’aus com Important Bird Area (IBA).

A més, el PDU ni cataloga ni contempla les repercussions negatives cap a la fauna i la flora existents en l’àmbit d’afectació del pla tenint també greus deficiències en termes de paisatge, mobilitat i qualitat de l’aire.

Preguntem a la Comissió europea si considera que aquest projecte respecta plenament la protecció que estableix la pertinença al programa d’Àrees importants per a la conservació de les aus i la xarxa IBA?

Podeu consultar la pregunta al següent enllaç o trobar més informació sobre el PDU i la zona agrícola de cal Trabal a l’apartat de Salvem Cal Trabal.

Veure el PDF