El grup municipal CanviemLH {Icv-EuiA-Pirates-E} demana explicacions a l’alcaldessa de L’Hospitalet de Llobretgat Nuria Marin respecte a la geganta amb la seva figura.

La passada setmana es va celebrar la Festa Major de la Florida, un barri multicultural exemple de convivència amb un ric teixit associatiu que s’esforça cada dia a millorar la vida dels seus veïns i veïnes. Han estat magnífiques les activitats i les propostes lúdiques, culturals i esportives organitzades per la Comissió de Festes que han fet de la Festa Major un indret de trobada comunitària per gaudir d’una festa popular i del mateix barri.

Una de les activitats més tradicional és la ballada de gegants i capgrossos acompanyats de les colles de grallers que animen la festa amb la seva alegria. Els gegants i gegantes tenen la seva arrel en les celebracions del “Corpus Christi” i són unes figures d’imatgeria festiva de grans dimensions que representen majoritàriament reis, nobles o personatges amb indumentària tradicional.

La sorpresa he estat la presentació d’una geganta amb la figura de l’alcaldessa de la ciutat en el marc de les Festes de La Florida, un fet inaudit, de culte al personalisme que s’allunya dels valors de servei i respecte al càrrec institucional que representa, així com una greu intromissió en la vida social i associativa de les entitats.

És responsabilitat de l’equip de govern i de la màxima autoritat de la ciutat, l’alcaldessa, protegir i vetllar pel prestigi de totes elles evitant situacions que generin sospita d’influència nociva, manipulació i ingerència tendenciosa.

Les entitats de L’Hospitalet són un valor imprescindible pel desenvolupament de la nostra ciutat, cohesionen territoris, són escoles de democràcia, convivència i solidaritat. Les entitats han de ser preservades de qualsevol manifestació de filiació política i és responsabilitat de l’equip de govern i de la màxima autoritat de la ciutat, l’alcaldessa, protegir i vetllar pel prestigi de totes elles evitant situacions que generin sospita d’influència nociva, manipulació i ingerència tendenciosa.

Això és exactament el que ha passat amb la figura de la geganta, un escàndol públic que perjudica greument el prestigi d’una entitat i evidencia, una vegada més, la feblesa de valors de l’equip de govern.

Des del grup Municipal CanviemLH {ICV-EUIA-Pirates} demanem que l’alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat Núria Marín doni les explicacions pertinents sobre aquests fets i declini l’exposició pública de la geganta amb la seva figura, fets que ella mateixa hauria d’haver aturat i no haver permès aquesta escandalosa situació.