CanviemLH {Icv-EuiA-Pirates-E} denuncia la mala gestió de l’arbrat del govern del PSC i proposa criteris ambientals.

L’Hospitalet va acabar l’any 2017 amb un balanç negatiu de més de 500 arbres. El govern del PSC ha tallat un percentatge elevat dels arbres de la ciutat, injustificadament en molts dels casos, i no ha repoblat tots els talats segons les dades pròpies de la regidoria. A més trigarem dècades fins que els arbres nous, si sobreviuen, donin la mateixa cobertura verda que els arbres eliminats. Entre els arbres desapareguts trobem exemplars patrimonials com el malograt Pi de la Remunta, de pràcticament 200 anys d’antiguitat.

Tota aquesta actuació es basa segons el govern en un pla director de l’arbrat que no està ni aprovat ni debatut, de fet des de CanviemLH hem demanat accés a la documentació d’aquest suposat pla en múltiples ocasions sense fruits fins al dia d’avui. A més, la contractació de la tala i plantat ha suposat un sobrecost a l’Ajuntament perquè no entra dins de la contracta de parcs i jardins. El motiu de l’arbricidi és la fòbia al verd del govern actual.

La ciutat més densament poblada d’Europa té cada cop menys cobertura verda a causa de les polítiques del govern actual.

Des de CanviemLH entenem la necessitat de millorar l’accessibilitat i de millorar la qualitat de l’aire amb vegetació no al·lèrgena, però també defensem que l’eliminació d’arbrat ha de ser l’última opció. Necessitem més arbres, racionalitzar les tales als casos imprescindibles. Tallar arbres és l’última opció i sempre s’ha de fer assegurant la compensació prèvia.

L’objectiu de CanviemLH és arribar a la fita de petjada ecològica 0, per millorar la qualitat de l’aire i la salut dels veïns i veïnes i la sostenibilitat de l’Hospitalet de Llobregat. És per això que defensem la creació d’un pla director de l’arbrat i les zones verdes que fomenti:

  • La creació de nous espais naturals i lliures a dins del teixit urbà per assegurar que tota la ciutadania tingui una zona verda en un radi màxim de 300m.

  • La recerca d’alternatives a l’eliminació d’arbres existents. La tala d’arbrat com a última opció. Peatonalitzar carrers en els casos d’arbres en voreres estretes per garantir l’accessibilitat, etc.

  • En cas de necessitat extrema de tala, assegurar la compensació en cobertura verda prèviament a la tala. Vincular la tala amb la plantació prèvia d’arbres joves que, d’inici, suposin com a mínim la mateixa cobertura verda a eliminar.