CanviemLH presenta al·legacions al PDU Gran Via-Llobregat en la seva segona aprovació inicial.

El grup municipal CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES} ha presentat al·legacions al projecte del Pla Director urbanístic (PDU) Gran Via-Llobregat, en la seva segona aprovació incial, al registre general de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.

Les al·legacions al PDU de CanviemLH es basen en la paralització de l’actual PDU i en obrir un procés participatiu per definir el planejament urbanístic, en la mateixa línia que a la moció per aturar el PDU Gran Via que es va presentar conjuntament amb el grup de la CUP-PA al ple municipal de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Les al·legacions fan una crítica exhaustiva dels problemes de l’actual proposta i demanen anar més enllà de l’actual àmbit d’actuació per repensar la ciutat en el seu conjunt i superar l’actual normativa predemocràtica, fent una esmena a la totalitat del pla general metropolità de l’any 76.

Les esmenes a l’actual PDU s’emmarquen doncs, en una mirada amplia per la ciutat i per l’àmbit supramunicipal, condicionant un possible nou PDU a l’estudi global de necessitats del conjunt de la ciutat per preservar els últims terrenys no edificats del nostre territori.

Les al·legacions del grup CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES} volen que l’urbanisme sigui sostenible ambientalment i econòmicament de manera vinculant i demanen el respecte pel patrimoni natural, agrícola, arquitectònic i cultural de L’Hospitalet de Llobregat.

Podeu consultar i descarregar els documents sencers als enllaços següents i consultant la pàgina específica de les al·legacions al PDU.

Veure PDF

Descarrega ZIP editable