Convoquem una nova assemblea de CanviemLH

Convoquem una nova assemblea de CanviemL’H el proper dimarts 07 de junyde 2016 a les 19:00 al Centre Cultural Sant Josep (Av. Isabel la Catòlica, 32) amb el següent ordre del dia

 1. Lectura i aprovació de l’acta anterior i aprovació (5 minuts).
 2. Seguiment dels acords presos l’última assemblea (5-10 minuts).
 3. Calendari: pròxima assemblea i lloc i dates importants (5 minuts).
 4. Preparació de propers actes/jornades (orgull, documental corrupció).
 5. Debat a proposta:  “L’Hospitalet, ciutat animalista” (20 minuts).
 6. Participació de l’assemblea en altres espais (Grup social per a preservació actual i futura del patrimoni de l’Hospitalet, xarxagroga, etc) (10 minuts).
 7. Comissions propostes i seguiment objectius de les comissions:
  1. Participació-consultes (12 minuts).
  2. Línea de treball GMA (12 minuts).
 8. Activitat grup municipal: visites i trobades, elements a treballar…  (5-10 minuts).
 9. Precs i preguntes (10 minuts).

 Dimarts 07 de juny de 2016 a les 19:00 al Centre Cultural Sant Josep (Av. Isabel la Catòlica, 32).