DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

25 DE NOVEMBRE

Any rere any ens instem col·lectivament a avançar en l’erradicació de les violències masclistes, apel·lem a la complicitat, el compromís i la cooperació de tota la societat, institucions i organitzacions, i exigim als poders públics fer efectives i mes eficaces les polítiques.

L’acte d’Estat contra la violència de gènere és el resultat de les pressions del moviment de dones i feminista, de diverses mobilitzacions, com # 19-J, i de plataformes com el 7- N o Novembre Feminista, i que interpel·la tots els governs a fer un pas endavant en alguns aspectes, neix amb moltes deficiències.

Enguany les campanyes «No és No» o «Jo també» ens mostren tant l’abast de les violències sexuals que pateixen dones de totes les edats, orígens i condicions com la resposta apoderada i col.lectiva que situa al centre de l’agenda pública la necessitat de donar-hi resposta i de posar fi a ala impunitat dels autors. La situació de dones refugiades, desplaçades o víctimes de conflictes bèl·lics lluny de millorar es cronifica davant la passivitat i la impunitat dels governs i els Estats de la unió Europea.

La violència masclista i institucional és una realitat que en l’actual situació de creixement de les desigualtats socials i de gènere resultants de les reformes laborals les retallades la precarietat de l’ocupació afecten de manera específica les dones i n’estan afavorint l’empobriment, la bretxa salarial de gènere i l’exclusió social. Fer públic el patiment que suposen les agressions psicològiques, físiques, econòmiques o sexuals interpel·la tota la societat, agents i poders públics.

Les discriminacions perjudiquen la salut

Entre les discriminacions en l’àmbit social i laboral que acaben provocant també efectes negatius sobre la salut trobem la manca de mesures de coresponsabilitat , la manca de  desplegament de lleis, com la d’autonomia personal, i d’atenció a les persones en situació de dependència- que descarregaria a les dones de la responsabilitat exclusiva dels treballs de cura- i la manca de mirada de perspectiva de gènere en les avaluacions de riscos psicosocials que ens proporcionarien clarament quines intervencions hauríem d’intervenir per articular mesures preventives eficaces. La precarietat en les condicions de treball, la temporalitat, el treball a temps parcial, l’alt índex de rotació laboral i la distribució no uniforme del treball per sectors d’activitat fan que les dones ocupin llocs de treball menys valorats i els més mal pagats i això també perjudica la salut de les dones.

Bretxa salarial, pensió inferior

La bretxa salarial, que és el resultat de totes aquestes desigualtat i discriminacions que patim al llarg de la nostra vida laboral.

Fa que en el moment de la jubilació les dones percebin, de mitjana, el 40% menys que els homes.

Per revertir aquesta situació cal que els governs es plantegin seriosament potenciar polítiques de salut pública que tinguin a veure amb les condicions de treball i de vida, que es comprometin a desenvolupar la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i que desenvolupin polítiques de prevenció, detecció i coordinació, per evitar problemes de salut i de vida que representen les violències masclistes, i dotar-les dels recursos necessaris.