Canviem el pressupost municipal

Continuem davant una crisi que genera precarietat i inestabilitat laboral i social, que aboca a moltes persones i famílies a l’exclusió i que tenen dificultats per assolir uns mínims de vida digna com l’accés a un habitatge, als serveis bàsics i vitals (aigua, llum,gas), a una alimentació adequada i suficient.

Per això proposem al govern de la ciutat que inclogui en els pressupostos del 2018 les partides corresponents al compliment de la moció que CanviemLH va proposar per ampliar el parc d’habitatge social municipal, destinat a població vulnerable. Proposem major dotació econòmica per a l’Àrea de Serveis Socials, en la seva lluita de contenció de la pobresa. Proposem polítiques actives per lluitar contra l’atur i la precarietat laboral. Proposem el compliment d’acords que milloren l’accés als serveis dels nostres veïns i veïnes mitjançant la tarifació social i que la situació econòmica no sigui factor excloent.

Proposem també el compliment de les mocions de CanviemLH per millorar la vida de la ciutadania, com la dotació econòmica per obertura en festius i diumenges de, almenys, una biblioteca de la ciutat, o la implantació de circuits esportius als parcs per fomentar la cultura i l’esport a l’aire lliure.

Treballem per fer que els pressupostos del 2018 siguin més comunitaris, més socials i més solidaris.

Lamentem que el PSC hagi basat l’aprovació del pressupost municipal per 2018 en un acord amb el PP i no hagi volgut acceptat cap proposta progressista ni social.