Ciutat elitista vs Ciutat del bé comú

Existeix una tendència de projectar la ciutat en un model elitista i residencial destinat especialment al servei del turisme i a les rendes econòmiques de classe mitjana i alta. Queda reflectit en l’impuls d’habitatges de protecció oficial amb piscina a 240.000 € inassolibles per a la majoria de persones de L’Hospitalet o en la projecció de 11.000 habitatges amb un cost superior. També en les invitacions per edificar hotels, la proliferació de pisos turístics i “d’inversors” que provoca pujades dels preus pels llogaters. En aquest context la ciutat expulsa veïns i veïnes però també comerços i petites i mitjanes empreses pressionades per una manca d’infraestructures en les zones on desenvolupen la seva activitat. Cal destacar que la petita i mitjana empresa suposa el 80% dels llocs de treball de Catalunya i que per la seva naturalesa estan molt arrelades al territori.

Aquest model que es perfila, correspon a una ciutat dormitori i receptora del nomadisme turístic que no troba lloc a Barcelona per les encertades moratòries i regulació i es desplaça a ciutats adjacents. Des de CanviemLH apostem per una ciutat equilibrada i diversa on coexisteixin veïns i veïnes, comerços de proximitat, empreses, cooperatives, entitats, etc. Una ciutat viva per viure i conviure.