TARIFACIÓ SOCIAL I IGUALTAT D’OPORTUNITATS

Afrontem un nou curs polític, encara que continuen pendents les mateixes reivindicacions i els mateixos reptes de la legislatura. Davant l’elaboració dels pressupostos municipals pel pròxim any tenim una nova oportunitat per aconseguir una ciutat més igualitària i socialment cohesionada.

En els darrers pressupostos ja vam proposar un element indispensable per assolir aquests objectius: la tarifació social als serveis municipals, la manera més igualitària de redistribució de la riquesa perquè el preu deixa de ser una barrera i es facilita un accés equitatiu als serveis que va en funció del nivell de renda de la unitat familiar.

La Tarifació social és una vegada més la nostra proposta a l’equip de govern municipal per als pressupostos de 2018 per garantir la igualtat d’oportunitats.

Per exemple, si volem ampliar les oportunitats educatives per a tothom i garantir l’equitat en el desenvolupament dels nostres infants, la tarifació social és especialment necessària en serveis com les escoles bressol, ja que si no es fa tarifació social, s’exclou a les famílies de rendes més baixes. També en els menjadors escolars per assegurar un nivell nutricional adequat als infants sigui quina sigui la situació econòmica de les famílies.

Aquesta és una vegada més la nostra proposta a l’equip de govern municipal per als pressupostos de 2018. Un principi solidari per afrontar un temps d’incertesa i de crisis econòmica que continua colpejant a moltes famílies de la nostra ciutat.