Habitatge de lloguer soci, un dret fonamental

L’habitatge digne és un dret fonamental , malgrat això cada dia es produeixen desnonaments a la nostra ciutat, resultat de la mala  praxi de la gestió hipotecària de les entitats bancàries,  directament responsables del desastre humanitari i social al qual han avocat a milers de persones.

La política d’habitatge del  govern del PSC LH, potenciant la construcció d’habitatges protegits de venda, a preus superiors als 244.000€ tampoc soluciona res, ja que només poden accedir persones o famílies amb propietats prèvies o amb poder adquisitiu elevat.

Resulta  evident  que a  L’Hospitalet hi ha una greu situació d’emergència habitacional  i la xarxa d’habitatge social existent és deficitària. El nostre grup municipal va presentar una moció al ple de novembre amb la proposta de destinar una partida econòmica anual de, mínim, 800.000 € en els pressupostos d’ aquest mandat per l’adquisició de pisos destinats a ampliar la xarxa d’habitatge públic de lloguer social de la ciutat. Aquesta moció es va guanyar, encara que el PSC LH  va votar en contra. Defensarem aquest acord malgrat que l’equip de govern intenti no complir-lo, ja que per CanviemLH  és prioritari el bé comú i els drets dels nostres veïns i veïnes.