L’habitatge és un dret, no un luxe

Segons la Constitució, l’habitatge és un dret, però la realitat és ben diferent. Les polítiques públiques d’habitatge són pràcticament inexistents i aquest dret s’ha traduït en una especulació ferotge de bombolles immobiliàries, deutes infinits per a les famílies abocades a l’exclusió, lloguers abusius, pisos buits de bancs i fons voltors, com a resultat dels desnonaments, i ocupacions desesperades per trobar un lloc on viure.

Les administracions públiques són les responsables de planificar l’accés a l’habitatge amb la promoció pública d’ habitatge de lloguer aplicant tarifació social, creant i/o ampliant un Parc d’Habitatge Públic de Lloguer ja sigui de construcció pròpia, de compra directa, expropiant a grans tenidors o establint mesures per destinar un percentatge dels edificis de nova construcció privada a tal fi. Mesures reclamades en diverses mocions del nostre grup CanviemLH, guanyades al Ple i mai executades per l’equip de govern.

A la nostra ciutat l’emergència habitacional és ja insostenible, ho denuncia la PAH a cada acció per aturar un desnonament i la gent que desborda Serveis Socials i l’Oficina d’Habitatge demanant solucions. Sense un sostre és impossible construir una vida digna i des del carrer i des de les Institucions lluitem per aconseguir aquest dret per als nostres veïns i veïnes.