Article d’Opinió: L’habitatge és un dret, no un luxe

Home/Notícies, Opinió/Article d’Opinió: L’habitatge és un dret, no un luxe

Article d’Opinió: L’habitatge és un dret, no un luxe

L’habitatge és un dret, no un luxe

Segons la Constitució, l’habitatge és un dret, però la realitat és ben diferent. Les polítiques públiques d’habitatge són pràcticament inexistents i aquest dret s’ha traduït en una especulació ferotge de bombolles immobiliàries, deutes infinits per a les famílies abocades a l’exclusió, lloguers abusius, pisos buits de bancs i fons voltors, com a resultat dels desnonaments, i ocupacions desesperades per trobar un lloc on viure.

Les administracions públiques són les responsables de planificar l’accés a l’habitatge amb la promoció pública d’ habitatge de lloguer aplicant tarifació social, creant i/o ampliant un Parc d’Habitatge Públic de Lloguer ja sigui de construcció pròpia, de compra directa, expropiant a grans tenidors o establint mesures per destinar un percentatge dels edificis de nova construcció privada a tal fi. Mesures reclamades en diverses mocions del nostre grup CanviemLH, guanyades al Ple i mai executades per l’equip de govern.

A la nostra ciutat l’emergència habitacional és ja insostenible, ho denuncia la PAH a cada acció per aturar un desnonament i la gent que desborda Serveis Socials i l’Oficina d’Habitatge demanant solucions. Sense un sostre és impossible construir una vida digna i des del carrer i des de les Institucions lluitem per aconseguir aquest dret per als nostres veïns i veïnes.

Leave A Comment