Project Description

alegacions pdu 2a aprovacio canviemlh

Al·legacions al PDU (Pla Director Urbanístic) de la Gran Via en la seva segona aprovació inicial per part del grup municipal CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES} del dia 5 d’octubre de 2016 on es demana la paralització de l’actual PDU i l’obertura d’un procés participatiu per repensar el planejament de tota la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat. Es sol·licita la conservació al 100% dels sectors 2 i 3 com a zona agrícola que s’incorpori com a porta nord al parc agrari, el respecte i la recuperació paisatgística de la zona, el respecte i la continuïtat ambiental amb la bassa de la Torre gran, i la millora de la vialitat de vianants i amb bicicleta de l’accés al riu entre d’altres.

Veure PDF

Descarrega ZIP editable