Project Description

planejament pdu granvia - 1a aprovació

El planejament PDU 1a aprovació inicial

El planejament PDU (Pla director urbanístic) Granvia-Llobregat presentat pel Departament de Territori i Sostenibilitat aprovat inicialment per primera vegada a la Comissió territorial d’Urbanisme de l’AMB. Redactat amb l’AMB, pel Consorci per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet (Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, l’Ajuntament de l’Hospitalet i l’ICS.)

Resulta especialment relllevant que, segons els autors el principal objectiu del projecte és la reordenació d’un «buit urbà» i la creació de ciutat amb la reforma de 1 km de longitud de la Granvia, «donant-li una continuïtat urbana en coherència amb l’anterior tram reformat i dels terrenys adjacents de tal manera que potenciïn l’activitat econòmica i el mercat laboral.»

L’enllaç porta a la memòria del projecte de la 1a aprovació inicial.

veure PDF