Project Description

PDU gran via aprovació Definitiva

Planejament PDU Gran Aprovació definitiva

El planejament PDU (Pla director urbanístic) Granvia-Llobregat presentat pel Departament de Territori i Sostenibilitat en la versió final de l’aprovació definitiva. El projecte es pot recorrer judicialment.

L’enllaç porta al projecte de l’aprovació definitiva del projecte.

web PDU