Votar per Internet

Home/Votar per Internet

MANUAL D’ÀGORA VOTING – SISTEMA DE VOTACIÓ DEMOCRÀTIC

1- Introducció. Què és Àgora Voting?

Àgora Voting és una aplicació web que permet realitzar votacions a través d’internet. Es tracta d’un programa de codi obert i lliure.

Això significa que qualsevol persona pot accedir al seu codi font i veure com esta programat. Aquest fet fa que qualsevol manipulació que se li faci sigui fàcil de detectar, aportant seguretat al programa.

En aquest manual utilitzarem l’àgora de CanviemLH {ICV-EUiA-PIRATES} com a exemple.

2- Accedir a àgora:

Per accedir a àgora obrirem un navegador (chrome, firefox o internet explorer – recomanem utilitzar chrome o firefox-) i entrarem a la següent adreça:      https://vota.canviem-lh.cat/

3- Registrar-se:

La primera vegada que accedim a àgora voting caldrà que ens registrem. Per fer-ho clicarem l’enllaç “Entrar” de la part superior dreta de la pàgina principal d’Àgora i a continuació clicarem l’enllaç “Registrarme”. Si hem realitzat correctament aquests passos ens trobarem a la pàgina de registre.

En aquesta pàgina haurem d’introduïr les següents dades:

  1. El nostre DNI escannejat per les dues cares si hi consta que som d’Hospitalet de Llobregat, o bé el certificat d’empadronament.
  2. El nostre nom i cognoms
  3. El nom d’usuari que volem tenir a àgora voting
  4. El nostre correu electrònic
  5. La contrassenya que vulguem tenir per a accedir a àgora voting

Un cop introduïdes les dades, clicarem a “Registrar”. A continuació ens arribarà un correu electrònic amb un enllaç que hem de clicar per activar el nostre compte. I ja haurem finalitzat el procés de registre.

4- Entrar a Àgora:

Un cop ens hàgim registrat podrem accedir a àgora clicant l’enllaç “Entrar” de la part superior dreta de la pàgina principal d’Àgora.

Introduïrem el nom d’usuari o correu electrònic que hàgim usat en el registre, clicarem de nou “Entrar” i ja estarem a la pàgina principal d’Àgora.

5- Votar:

A la pàgina principal d’Àgora ens apareix un llistat amb totes les votacions. Seleccionarem la que volem i ens apareixerà una pantalla amb la pregunta de la votació i les diferents opcions que es poden votar.

Per entrar a la cabina de votació, clicarem “Vota” i ens apareixerà una pantalla on ens indicaran els passos per realitzar la votació:

Debes seguir estos pasos para emitir un voto

  1. Selecciona las opciones: Responde a las preguntas una a una
  2. Revisa tus opciones: Te mostraremos todas las opciones para que las revises
  3. Envía tu voto: Procede al envío de tu voto para el recuento de votos.

Clicarem “Comenzar votación”.

Tal com ens han indicat, ens apareixeran les preguntes de la votació, on seleccionarem el nostre vot. Un cop seleccionat ens mostraràn el vot que hem seleccionat perque el revisem. Un cop revisat cal que cliquem “Envia el voto”. A continuació ens apareixerà una pantalla amb el codi localitzador del nostre vot.

Cal que guardem aquest codi, ja que un cop finalitzada la votació i fet el recompte, amb aquest localitzador podrem comprovar que el nostre vot s’ha tingut en compte en el recompte.

Finalment, clicarem “Volver a la pàgina principal”.

 

El vot es pot cambiar les vegades que es vulgui mentre duri la votació. Per fer-ho només cal repetir el procés de vot i sols és tindrà en compte l’últim vot que s’hagi introduït.